Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Osteopater har kunnskap om kvinnehelse
Kvinnens helse

Osteopater har kunnskap om kvinnehelse

kvinne med ryggen til som står på en bro med fjell utsikt
Sponset av: Norges Osteopatforbund
Logo -Norsk osteopatforbund
En folkehelse-rapport fra FHI viser at langvarige smerter er mer utbredt hos kvinner, enn hos menn. Foto: Pixels
kvinne med ryggen til som står på en bro med fjell utsikt
Sponset av: Norges Osteopatforbund
En folkehelse-rapport fra FHI viser at langvarige smerter er mer utbredt hos kvinner, enn hos menn. Foto: Pixels

Det er behov for mer søkelys på kvinnehelse. Politikere har sagt at de vil løfte kvinnehelse og fokuset er større en noen gang. Smerter hos kvinner vil kunne opptre annerledes enn hos menn. Osteopater har nødvendig kunnskap og jobber mye med kvinnehelse.

Det er ikke mange år siden forskning på menneskers helse i stor grad omfattet menn, eller ikke skilte mellom menn og kvinner i det hele tatt. En folkehelserapport fra FHI viser at langvarige smerter er mer utbredt hos kvinner, enn hos menn. Forskjellen gjenspeiles også gjennom at mer enn dobbelt så mange kvinner enn menn har en muskel- skjelettlidelse som hoveddiagnose når det gjelder uførehetsstatistikk fra NAV.

Kjønnsspesifikk kunnskap

Kvinnehelse er området som omfatter forhold rundt kvinners helse. Biologien er annerledes, og det kan være behov for en annen tilnærming og kjønnsspesifikk kunnskap. Noen sykdommer og tilstander oppfører seg ulikt mellom kjønn, men det er også en rekke tilstander som kun rammer kvinner, blant annet knyttet til de kvinnelige hormonene og reproduktivsystemet.

Vi er opptatt av at du skal forstå smertene, og hvordan du kan håndtere dem. Sammen med deg vil vi legge opp en plan for behandling og oppfølging.

Av mer spesifikke tilstander, er underlivsproblematikk som vulvodyni, endometriose eller dysmenoré (menstruasjonssmerter) for å nevne noen, tilstander hvor det i mange tilfeller benyttes en tverrfaglig tilnærming. Det er også sett at tilstander som rammer begge kjønn vil kunne ha et helt ulikt sykdomsforløp hos kvinner enn hos menn.

Finn din nærmeste osteopat her!

Grundig kartlegging

Det er pasienten som lever med disse plagene, og vi bruker derfor god tid på den første samtalen. En grundig kartlegging gjør at vi på en trygg måte kan sette opp et behandlingsforløp som passer for deg, samtidig evaluere behovet for tverrfaglig behandling. Disse plagene kan ofte være sammensatte, og vi vektlegger derfor sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker den enkeltes helse.

Sammen med deg vil vi legge opp en plan for behandling og oppfølging.

Trygg behandling

Manuell behandling, rådgivning og treningsøvelser er eksempler på ting osteopater jobber med. Det er ingen fasit som fungerer på alle, og alle behandlingsforløp vil derfor være individuelt tilpasset. Vi er opptatt av at du skal forstå smertene, og hvordan du kan håndtere dem. Sammen med deg vil vi legge opp en plan for behandling og oppfølging. På den måten skaper vi en trygg arena hvor du kan bruke kroppen din på en sunn måte.

Osteopater finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Les mer her!

Tekst: Norsk Osteopatforbund

Next article