Skip to main content
Home » Folkehelsen » 3 fordeler med å ha helseforsikring
Folkehelsen

3 fordeler med å ha helseforsikring

foto: Pexels

En helseforsikring garanterer behandling av skade og sykdom i det private helsevesenet i løpet av maks 10-20 dager. I dag finnes det en rekke norske aktører som tilbyr helseforsikring. Men er det egentlig nødvendig med helseforsikring i velferdsstaten Norge?

Norsk helsevesen – styrker og svakheter

Sammenlignet med mange land er Norge kjent for å ha et godt helsesystem som gir alle rett på nødvendige helsetjenester. Innleggelse på sykehus er gratis og vi har en ordning som gir oss frikort etter å ha betalt 2460 kroner i egenandel (2021). Frikortordningen omfatter blant annet behandlere som fastlege, psykolog og fysioterapeut.

Helsesystemet i Norge har likevel visse svakheter. Mange venter lenge i kø før de mottar behandling fra offentlige sykehus. I tillegg må en ut med mange tusen kroner før en faktisk får rett på frikortet. Vi kan tenke oss at en behandlingstime hos fysioterapi koster 650 kroner, hvorav 200 kroner er egenandel. Det betyr at du må ha 13 timer hos fysioterapeuten og betale totalt 8 450 kroner før du når egenandelstaket på 2460 kroner og mottar frikort. Slike summer vil merkes på økonomien for de fleste, for noen mer enn for andre.

Ikke alle tjenester og behandlere inngår i frikortordningen, slik som naprapater og osteopater. En rekke privatpraktiserende behandlere har heller ikke driftsavtale med kommunen, inkludert psykologer, fysioterapeuter og leger. Søker du hjelp hos disse behandlerne, må du altså belage deg på dekke alt selv.

For mange kan det være vanskelig å håndtere store og uforventede helseutgifter. Uten oppsparte midler eller helseforsikring kan det eneste alternativet være å søke om forbrukslån for å dekke kostnadene. Med høye renter kan dette fort bli en ekstra økonomisk byrde med tiden.

Foto: Pexels

3 gode grunner til å ha helseforsikring

Vi har sett at det kan koste tid og penger å motta hjelpen en trenger fra det norske helsevesenet. La oss nå se på tre konkrete grunner til hvorfor helseforsikring kan være nyttig.

1. Rask behandling

Mange opplever å vente lenge i behandlingskø etter at de har fått en henvisning fra fastlegen. I mellomtiden kan plagene forverre seg og gjøre hverdagen vanskeligere. Med helseforsikring er du garantert hjelp etter maksimalt 10-20 virkedager. Det kan gjøre at du i stedet for å vente i månedsvis på første psykologtime, kan starte opp med terapi mer eller mindre umiddelbart. Blant annet er det mulig å få dekket samtale med psykolog på nett, for eksempel hos Onlinepsykologene, som har opplevd ekstra sterk pågang i forbindelse med koronapandemien.

2. Lavere terskel for å søke behandling

Mange nordmenn plages av muskelsmerter, og dette er en utbredt årsak til sykemelding. Ofte kommer smertene gradvis, men i stedet for å komme i gang med behandling, håper mange at problemet vil gå over av seg selv. Dette til tross for at det finnes en rekke gode og lett tilgjengelige behandlingstilbud, som kiropraktikk, fysioterapi, osteopati og naprapati. Ventetiden for slik behandling er som regel kort, sier daglig leder Christer Olsnes ved Nor Klinikken, et stort tverrfaglige helsesenter med flere avdelinger i Stavanger og Sandnes. 

Det er likevel ikke vanskelig å forstå at mange velger å nedprioritere behandling. Det kreves ofte flere behandlingstimer om en skal hanskes med muskelsmerter. Uten en helseforsikring, som dekker opptil 24 behandlinger, kan det tære på økonomien å få hjelpen som behøves.

3. Økonomisk vinning 

Det skal ikke så mye til før en har tjent inn pengene en brukte på kjøp av helseforsikring. I gjennomsnitt koster en helseforsikring litt i overkant av 5000 kroner i året. Etter fem fysikalske behandlinger er du allerede på god vei til å dekke denne summen. Om du for eksempel oppsøker Salis Fysioklinikk på grunn av belastningsskade i ankelen, vil én førstegangskonsultasjon med fire oppfølgingskonsultasjoner koste deg omkring 2700 kroner.

Når vi fra før vet at en ofte må betale så mye som 8000 kroner før en når egenandelstaket som gir rett på frikort, viser det at helseforsikring i mange tilfeller vil være fordelaktig.

Konklusjon

En skulle kanskje tro at helseforsikring var unødvendig i et land som Norge, men det finnes mange eksempler på at det kan være både nyttig og lønnsomt. Blant fordelene med helseforsikring er rask behandling, lavere terskel for å søke hjelp og økonomi.

Tekst: redaksjonen

Next article