Home » Folkehelsen » Ta i bruk høreapparatene
Folkehelsen

Ta i bruk høreapparatene

Det er flere helseplager som kan oppstå dersom du hører dårlig; hodepine, slitenhet, økt sårbarhet for depresjon og økt demensrisiko. Foto: Getty Images

Har du mistanke om at du hører dårlig og ikke gjort noe med det? Les om hvor viktig det er å erkjenne hørselstap i tide og hva høreapparat betyr for helsen.

Henrik Peersen

Generalsekretær i HLF

Visste du at en million nordmenn har dårlig hørsel. Mange uten å være klar over det. Mange uten å gjøre noe med det. Den største grunnen til hørselstap er økende alder i befolkningen, men også måten vi omgir oss med høy lyd på i dag. Vi går med musikk rett i ørene, men også idrettsarrangementer, treningssentre, uteliv og arbeidsliv, kan være kilder til skadelig støy.

Hørselstap kan gi slitenhet og hodepine, i tillegg til økt risiko for demens og depresjon.

Ubehandlet hørselstap

En undersøkelse Ipsos har utført på oppdrag fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund), fra 2018, viser at sju av ti av dem som hører dårlig i aldersgruppa 60-70 år, ikke bruker høreapparat. Rundt halvparten har ikke testet hørselen de siste ti år.

Det er ikke oppløftende tall, særlig fordi et ubehandlet hørselstap kan ha store konsekvenser for den enkelte og deres nærmeste.

Det er flere helseplager som kan oppstå dersom du hører dårlig; hodepine, slitenhet, økt sårbarhet for depresjon og økt demensrisiko. Mange opplever å få spenninger i rygg, nakke og skuldre, fordi når vi ikke hører, så har vi lett for å holde pusten og anstrenge oss for å høre bedre.

Økt risiko for demens

Man kan bli usikker i sosiale sammenhenger, fordi det er lett å misforstå. Det kan føre til at du ikke orker å delta i sosiale situasjoner og trekker deg unna. Det begrenser det sosiale liv og øker ensomhet, som igjen øker sårbarheten for depresjon.

Nyere forskning viser også at ubehandlet hørselstap øker risikoen for demens. Det er en sammenheng mellom kognitiv funksjon og hørsel. Ved dårlig hørsel blir ikke hjernen stimulert nok. Forskningen viser at dersom dårlig hørsel ble helt forebygget, ville forekomsten av demens bli redusert med opptil ni prosent.

Har du mistanke om at du har et hørselsproblem? Ta en hørselstest og ta i bruk høreapparat. Jo før jo bedre.

Av: Karsten Aaak, Generalsekretær i Norges Blindeforbund

Neste artikkel