Skip to main content
Home » Folkehelsen » Hva vil det si å være ung ufør?
ung ufør

Hva vil det si å være ung ufør?

Foto: Shutterstock

Uføretrygd skal støtte de som mister arbeid og inntekt grunnet skade eller sykdom. Ordningen favner alle, selv unge uføre som mangler et godt beregningsgrunnlag.

Uføretrygd skal erstatte inntekt i de tilfeller der individer ikke lenger har mulighet eller evne til å utføre arbeid. Uføretrygd reguleres av folketrygdloven, og har til hensikt å forsørge Norges borgere og arbeidstakere slik at ingen skal oppleve å stå uten noen form for inntekt. Trygden beregnes basert på inntekten man hadde de siste fem årene før man ble ufør. Hvor mye man får, vil tilsvare uføregraden. Dersom man er 50 prosent uføre, vil man få 50 prosent av full uføretrygd. Har man ikke arbeidet i årene før sykdom eller skade, har man fortsatt rett på uføretrygd, da i form av minstesats. 

Det finnes imidlertid de som blir uføre tidlig i livet, i løpet av en periode preget av studie og deltidsarbeid, og som derfor ikke har opptjent et godt beregningsgrunnlag for trygden. De som er uføre og under 26 anses som ung ufør, og det er egne bestemmelser for hva man får utbetalt som ung ufør. 

Foto: Unsplach

Krav

Kravene for å regnes som ung ufør er som følger:

  • Man må ha blitt ufør før fylte 26 år – dette betyr at man må kunne dokumentere at skaden eller sykdommen forelå før man fylte 26 år, ikke at man blir diagnostisert før fylte 26 år
  • Man må være ufør med minst 50 prosent nedsatt inntektsevne
  • Man må ha blitt ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte
  • Skade eller sykdom må være dokumentert av en lege eller en spesialist
  • Man må søke før man fyller 36 år

Vil du vite mer om ung ufør?

Få en komplett guide her

Som ung ufør får man et tillegg til uføretrygden, og får altså en høyere sats enn andre som er uføre. Minstesatsen for enslige unge uføre er 2,91 G, og 2,66 G hvis man har samboer eller ektefelle. Vanlig minstesats er 2,48 G for enslige og 2,28 G for de som har samboer eller ektefelle. Som ung ufør får man også en gunstigere beregning av egenandel dersom man får bostøtte – en støtteordning som forsørger at man har et sted å bo. 

Selv om man får trygd, vil det alltid lønne seg å arbeid dersom man er i stand til det. Dersom man ikke er fullstendig ufør, og kan arbeide selv kun litt, vil inntekt og trygd kombinert være mer enn bare uføretrygd. Det er imidlertid en øvre grense på hvor høy inntekt man kan ha før trygden justeres ned. Husk også at arbeidsgiver er pliktig i å justere arbeid etter arbeidstakers arbeidsevne slik at man kan fortsette å være yrkesaktiv i størst mulig grad.

Få tilbud fra dyktige advokater nær deg

Det tar kun ett minutt og er helt uforpliktende

Vil du vite mer om ung ufør?

Få en komplett guide her

Next article