Skip to main content
Home » Folkehelsen » Trives godt i godstolen
fedme

Trives godt i godstolen

Overvektig dame i sofa
Overvektig dame i sofa
Foto: Unsplash
Mina Gerhardsen

Mina Gerhardsen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Foto: John Trygve Tollefsen

Vårt nasjonale selvbilde stemmer ikke alltid med statistikken. Ideen om nordmannen som en friskus, født med ski på beina, en som erobrer fjelltoppene og søker skogens ro på fritiden, er mer en vakker idé enn vår virkelighet.

Framfor en rask marsj i frisk luft, velger vi godstolen. Som folk er vi blitt stadig mer stillesittende. Samfunnet rundt oss er blitt så tilrettelagt for å være lettvint, at de daglige bevegelsene som gjør at vi får brukt kroppen blir borte med bruken av fjernkontroller, netthandel, rulletrapper og levering på døra. De sunne helsevalgene blir også utfordret av de mange lokketilbudene med billige boller, der tre boller koster det samme som en, eller ukas pølsedeal, som gjør at usunne valg blir billigere og mer fristende enn de sunne.

Vi tar for dårlig vare på folkehelsen vår

Vi har en ambisjon om å være på verdenstoppen i levealder, men Norge ligger langt unna pallplass. Årsaken er at vi tar for dårlig vare på folkehelsen vår. Kun en av tre av oss oppfyller anbefalingen om 30 minutter fysisk aktivitet om dagen for å ta vare på helsen. Flertallet av voksne nordmenn er overvektige eller har fedme. En million nordmenn bruker tobakk daglig. Alkohol er fortsatt en av de viktigste årsakene til sykdom og for tidlig død. Det vi blir syke av og dør av i Norge er i all hovedsak ikke-smittsomme sykdommer som påvirkes av levevaner. I den situasjonen vi er i, med koronasmitte, ser vi også at de som er i risikogruppen for å bli alvorlig syke av smitte, er de som har nettopp disse sykdommene, som diabetes og hjerte- og karsykdom. Slik er tilstanden i den norske folkehelsen med på å øke sårbarheten vår når vi rammes av en pandemi.

Må gjøre det lett å velge sunt

Klarer vi å få flere til å gjøre flere sunne valg, er gevinsten stor. Det handler om å gjøre det lett å velge sunt. Helsen vår er en for stor sak til å overlate alt ansvar til den enkelte. Vi må trekke sammen og legge smarte strategier som gjør at flere lykkes med å gjøre valg som er gode for helsen vår. Pris er et av de mest effektive virkemidlene for å påvirke valgene våre. Klok bruk av avgifter som gjør at det usunne blir dyrere og det sunne blir billigere, vil være et viktig bidrag. På samme måte vil strengere regler for reklame, tydeligere merking av sunne varer og regler for plassering i butikk påvirke positivt.

Mange kan gjøre en innsats

Mange kan være med og gjøre en innsats for å styrke folkehelsen vår, fra dagligvarekjeder som plasserer frukt og grønt på de beste plassene, matprodusenter som kutter ned på sukkerbruken, kommuner som sikrer parker og turveier nær der folk bor, og helsepolitikere som sørger for innsats som virker for hele befolkningen. Det er når vi gjør dette sammen, framfor å overlate ansvaret for helse til den enkelte alene, at vi lykkes. 

Av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Next article