Skip to main content
Home » Folkehelsen » Med håp om å leve
Sponset

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord ønsker å formidle håp og støtte for å forebygge selvmord.

– Formidling av håp er en utrolig viktig del av selvmordsforebyggende arbeid, og vil bli spesielt viktig fremover med tanke på mulig langsiktig virkning av korona-pandemien. Å formidle at det finnes hjelp, at det finnes andre som har turt å spørre om hjelp, og ikke minst at mange der ute er glade i dag for at de lever, er historier som er svært viktig å løfte frem. Vi vet det har en forebyggende effekt, sier Terese Grøm, generalsekretær i LEVE.

terese-groem

Terese Grøm

Generalsektretær, LEVE

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, eller LEVE, er en landsomfattende frivillig organisasjon som jobber med sorgstøtte for etterlatte ved selvmord og selvmordsforebygging gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Velger livet

– Våre kjerneoppgaver er sorgstøtte og likepersons-arbeid, som i hovedsak handler om å gi etterlatte muligheten til å snakke med andre som har opplevd det samme som dem. Dette er ikke bare viktig for etterlattes sorgbearbeiding, men kan også være forebyggende mot nye selvmord, sier Grøm.

Går du med selvmordstanker? Det finnes hjelp

– Vi har nå også gjennomført filmprosjektet «Jeg valgte livet». Her snakket vi med mennesker som har hatt tunge selvmordstanker, for å lære mer om hva det innebærer, men fremfor alt for å få høre hvordan de håndterte sine mørke tanker og hva det er som gjorde at de valgte livet. Prosjektet resulterte i syv filmer med informanter som ved hjelp av sin historie formidler håp til de som trenger det som mest, fortsetter hun. Filmene ligger på leve.no.

Skaper åpenhet

– Følelsen av å ikke høre til, av å ikke ha en betydning, og å være en byrde for sine nærmeste, går igjen hos de fleste med selvmordstanker. Derfor er åpenhet og opplysningsvirksomhet for å verne om de med mørke skyer rundt seg veldig viktig, understreker Grøm

– Når man klarer å formidle håp gjennom historier, enten etterlatte seg imellom, eller mellom mennesker med selvmordstanker, skaper man åpenhet og gjenkjenning. Du er ikke alene. Det å jobbe med å opprettholde menneskers følelse av å høre til i verden og av å ha en betydning er et av de viktigste selvmordsforebyggende midler vi har, avslutter hun. 

Next article