Skip to main content
Home » Psykisk helse » Psykisk helsearbeid i kommunene
Sponset

Visste du at kommunene i Norge – fra nord til sør – jobber bredt med tjenester og tilbud for å kunne hjelpe, hvis du eller noen nær deg har psykiske helseplager?

Tjenestene i kommunene er stadig under utvikling, og mange ulike yrkesgrupper er involvert i psykisk helsearbeid – psykologer er bare én av dem. 

Lavterskeltilbud

Kommunene har både tilbud som krever henvisning fra fastlege eller annen spesialist, men også lavterskeltilbud som ikke krever dette. Det kan være mestringskurs, som sinnemestringskurs, men også «Rask psykisk helsehjelp». Og for mannen i gata er kanskje det siste det mest allmenne og aktuelle.

– Rask psykisk helsehjelp er for alle over 16 år som trenger hjelp med mild og moderat depresjon, angst, begynnende rusproblem eller søvnproblem. Du kan selv kontakte teamet og søke hjelp uten henvisning, sier Trond Asmussen, faglig rådgiver og prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp i NAPHA.

Trond Asmussen, faglig rådgiver og prosjektleder for Rask psykisk helsehjelp i NAPHA. Foto: NTNU Samfunnsforskning 

Rask psykisk helsehjelp er en kunnskapsbasert metode, altså en metode som vi vet fungerer. En norsk studie viser at Rask psykisk helsehjelp gjør seks av ti friske, og pågangen av folk og kommuner som ønsker metoden er stor.

Psykisk helsearbeid omfatter også andre tjenester for de som har behov for ytterligere oppfølging, som for eksempel bemannede boliger, som er en tjeneste for personer med psykisk helse- og rusproblemer som trenger tilgang til støtte og hjelp gjennom hele døgnet. I kommunene er det også en stor satsing på ACT- og FACT-team, som er tverrfaglige oppsøkende team som behandler personer med alvorlige og sammensatte psykisk helse- og rusproblemer.

NAPHAs rolle 

NAPHA støtter kommunene i utviklingen av deres psykiske helsearbeid rettet mot voksne. Det innebærer blant annet å bidra til at kommunene tar i bruk de kunnskapsbaserte behandlingsmetodene og tjenestene som vi vet kan hjelpe, og som Helsedirektoratet og myndighetene ønsker at befolkningen skal få tilgang til.

Målet er at du skal kunne få like god hjelp, og bli tilbudt tjenester av lik kvalitet, innen psykisk helse og rus uavhengig av om du bor i Nordkapp eller på Lindesnes, og uavhengig av størrelsen på kommunekassa og kommunen du bor i.

Av Hanne Wilhelmsen Giske

Next article