Skip to main content
Home » Folkehelsen » Viktig med jevnlig rensing av ventilasjon
Sponset

Både for å ta vare på folkehelsen hos beboerne, og for å forhindre en kostbar utbedring, er det viktig med jevnlig vedlikeholdsrens av ventilasjonssystemer.

Avdelingsleder Power Clean, Øystein Overaae i TT-teknikk – en totalleverandør av sanering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg – svarer på noen spørsmål om vedlikeholdsrens:

Øystein Overaae

Avdelingsleder Power Clean i TT-teknikk

– Hva er dine beste tips til beboere og styrer i borettslag og sameier, for å avdekke behov for rens av ventilasjon?

– Kontakt fagpersoner når dere mener at ventilasjonsanlegget ikke fungerer som det skal. Det kan være at dere opplever dårligere luftkvalitet, som gjør at dere blir tunge i hodet, oftere syke eller sover dårlig. Det kan være mugg og fukt på vinduskarmer, vinduer eller på badet. Eller det kan være at dere sliter med å få deres egen matlukt bort fra boligen eller lukter mat fra andre boliger, sier Overaae.Vi anbefaler derfor styrene i borettslag og sameier å legge rens inn i vedlikeholdsplanen.

Før og etter rengjøring av ventilasjonssystem i et borettslag.  Foto: TT-teknikk

Kontroller hvert femte år

– Hvor ofte bør vedlikeholdsrens utføres på ventilasjonsanlegg?

– Vi anbefaler kontroller, eller eventuelt vedlikeholdsrens, hvert femte år for å opprettholde et velfungerende ventilasjonsanlegg. Dårlig vedlikehold av ventilasjonsanlegg vil få negative konsekvenser for beboerne med dårligere inneklima og utsettelser kan forsterke problemene, sier Overaae.

Slik foregår rensingen

– Hvordan utfører dere rensingen?

– Vedlikeholdsrens av ventilasjonsanlegg gjennomføres med roterende børster og undertrykk. Børstene føres gjennom kanalene og løsner støvet som suges ut. Til slutt kontrolleres anlegget og aggregatet vedlikeholdes. De aller fleste boligene vil bli klare på under én time, sier Overaae.

Godt inneklima og mye rimeligere

Jevnlig vedlikeholdsrens av ventilasjonsanlegg i eneboliger eller borettslag og sameier betyr ofte at store rehabiliteringsprosjekter kan utsettes med mange år. Vedlikeholdsrens gir som regel like bra resultater for inneklimaet, som det et helt nytt anlegg vil gjøre. Men vedlikeholdsrens utføres mye raskere, og er mye billigere, enn det vil være å sette opp ett helt nytt anlegg.

Tekst: Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article