Home » Folkehelsen » Visste du at fedme er en sykdom?
Sponset

Overvekt, eller fedme som det er det medisinske navnet, er assosiert med en rekke fordommer. Noen mennesker tror fedme er et tegn på latskap eller mangel på selvkontroll, noe som ikke stemmer. Det handler om så mye mer enn bare å spise mindre og bevege seg mer.

Siden 1997 har Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifisert fedme som en kronisk sykdom, lik diabetes og hjerte- og karsykdommer, som man ikke kan bli helt frisk fra. Behandlingen handler derfor om å lindre ubehaget. Det betyr også at det av og til er tilbakevendende eller langvarig. 1

«Stigmatiseringen i samfunnet gjør det vanskelig for både pasienter og helsepersonell å behandle overvekt som bare en sykdom.» 2

Hvorfor kan ikke hver femte nordmann si stopp?

Fordi det er en rekke faktorer bak hvem som rammes. Disse er biologiske så vel som atferdsmessige, sosiale og miljømessige. Miljøet du vokser opp i påvirker spise- og treningsvanene du utvikler. Arvelighet kan også påvirke appetitten og hvor i kroppen fettet er lagret.

Overvekt har å gjøre med ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. For mye energiinntak i forhold til for lite energiforbruk over tid fører til at det lagres i kroppen i form av fett. Risikoen for å utvikle overvekt påvirkes også av hvordan du jobber, lever og har det generelt. 3

Stigmatiseringen i samfunnet gjør det vanskelig for både pasienter og helsepersonell å behandle overvekt som bare en sykdom.

Hvorfor er det så viktig å ikke være overvektig?

Fordi sykdommen utgjør en alvorlig helserisiko. En høyere BMI-verdi øker risikoen for alvorlige følgetilstander som diabetes type 2, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjerneslag, søvnapné og kreft. Problemer som smerter i rygg, knær og hofter, kortpustethet, halsbrann, sure oppstøt, gallestein og redusert fertilitet er vanlig.4

Mange personer med overvekt opplever stigmatisering, som betyr at du som person eller gruppe blir dårlig behandlet eller diskriminert, ut fra bestemte egenskaper eller egenskaper. Konsekvensen er i mange tilfeller lav selvtillit, angst og depresjon. 2

Med rett kunnskap og behandling av sykdommen åpnes det muligheter for at flere pasienter kan få den behandlingen de har krav på og dermed gjøre det lettere å snakke om overvekt.

Kilder
  1. WHO. Preventing and managing the global epidemic. Report on a WHO consultation on obesity, Geneva, 3–5 June 1997
  2. Puhl, Retal. Bias, discrimination and obesity, Obes Res 2001;9:788-805
  3. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015; 8:402-24
  4. SBU. Fetma–problem och åtgärder. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2002. SBU-rapport nr 160

Neste artikkel