Home » Kroniske sykdommer » App skal gi IBD-pasienter en bedre hverdag
Kroniske sykdommer

App skal gi IBD-pasienter en bedre hverdag

Foto: Getty Images og Takeda
Foto: Getty Images og Takeda

IBDInfo-app skal gjøre hverdagen litt enklere for deg som lever med IBD. Her finner du informasjon om alt fra ernæring og velvære til seksualitet. 

Hverdagen blir mer og mer digital, og selv om ikke helsen kan ivaretas gjennom apper og digitaltale verktøy, kan de bidra til å gjøre hverdagen litt enklere. Dette var noe av tanken bak da Takeda utviklet IBDInfo-app.

Ganske vanlig

– Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er to tarmsykdommer som begge faller innunder samlebetegnelsen IBD. Dette er kroniske sykdommer som for enkelte pasienter påvirker hverdagen mye, sier gastroenterolog Svein Oskar Frigstad. 

Rundt 40 000 personer i Norge har en av disse sykdommene, og dette betyr at leger ganske ofte kommer borti IBD-pasienter. 

– Symptomene kan variere mye fra til person til person, men det finnes noen fellestrekk, sier han.

Utmattelse og smerter

Personer med ulcerøs kolitt opplever gjerne å ha løs og hyppig avføring. Noen opplever også å ha blod i avføringen. 

– Betennelsen er da i tykktarmen. Pasienter med Crohns sykdom har også betennelse i tarmen, men da kan betennelsen sitte i hele tarmsystemet, sier Frigstad. 

Symptomer på denne sykdommen kan være magesmerter, hyppig og løs avføring og problemer rundt endetarmen. 

I tillegg er det en del som sliter med tilleggsymptomer. 

– Mange omtaler fatigue eller kronisk utmattelse som det mest plagsomme symptomet. Rundt ti prosent av pasientene er dessuten plaget med leddsmerter, og en del har samtidig leversykdom eller andre autoimmune tilstander, sier han.

Begrenser livet

– Det kan være utfordrende å leve med en slik sykdom. Smerter og utmattelse er med på å påvirke hverdagen, men det er også mange som begrenses av hyppig avføring. De tør kanskje ikke delta på sosiale sammenkomster, fordi det er vanskelig å komme seg til toalettet, og de unngår ting som bussturer og reiser, sier han. 

Plagene kan derfor gjøre det lettere å falle litt utenfor når det gjelder skole, utdanning og jobb. 

– Avbrutt søvn på grunn av smerter eller toalettbesøk kan også være begrensende, og en del har nedsatt selvbilde og opplever at sykdommen påvirker samliv og seksualliv, sier Frigstad.

Viktig informasjon

Frigstad har sammen med andre leger og sykepleiere bidratt med faglig input når Takeda nå har utviklet en app som skal gjøre hverdagen enklere for denne pasientgruppen. IBDinfo-app har som mål å møte pasientenes behov med verktøy og informasjon uansett hvilken behandling vedkommende gjennomgår. 

– Her finner man informasjon om ulike aspekter ved å leve med IBD, slik som ernæring, velvære, seksualitet, reisetips, mental mestring og rettigheter, sier Renate Hedenstad hos Takeda. 

Appen kan også hjelpe brukeren med å holde oversikt over medisinbruk, legebesøk og blodprøver som skal tas.

Egenvurdering

I appen finner man også et egenvurderingsverktøy som kan gjøre møtet med helsepersonell enda nyttigere. 

– Pasienten registrerer selv sin utvikling over tid, og da er det lettere å se hva man bør bruke tid på å snakke om ved neste konsultasjon. Det er ikke alltid så lett å huske hvordan man hadde det for noen måneder siden, men med et egenvurderingsskjema tilgjengelig på telefonen, er det lettere å huske og ta opp plager du har hatt siden sist, sier Frigstad. 

I IBDInfo-app finner du

– Registrering av helsetilstand.
– Påminnelser om helserelaterte avtaler.
– Påminnelser om medisinering.
– Injeksjonsregistrering.
– Toalettfinner.
– Informasjon og råd.

Les mer om appen her!

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel