Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Kroniske mage-tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt har ingen alder
Kroniske sykdommer

Kroniske mage-tarmsykdommer som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt har ingen alder

Arne Schatten, Seniorrådgiver i Mage-tarmforbundet. Foto : Kolonihagen studio AS/ Fotograf Ragnhild Elnæs

«IBD har ingen alder» er en global informasjonskampanje om Crohns sykdom og ulcerøs kolitt hvor 54 land er representert. Kampanjen ble startet på den internasjonale IBD-dagen 19. mai, og har søkelys på at stadig flere eldre over 60 år blir diagnostisert med de kroniske sykdommene Crohn eller ulcerøs kolitt (IBD).

Dette er ellers diagnoser som tradisjonelt rammet personer i relativt ung alder. En slik kampanje har som formål å nå ut til verdens cirka fem millioner IBD-pasienter og deres pårørende. I tillegg skaper oppmerksomheten større forståelse for «usynlige» diagnoser i samfunnet, uansett hvilken aldersgruppe du tilhører. Hvordan arter livet seg for en «nyslått» IBD-pasient etter fylte 60? Hva vet vi om hvordan sykdommen arter seg for denne aldersgruppen, og får de samme oppfølging og behandling som de yngre pasientene?

Én av fire er eldre

Én av fire IBD-pasienter er eldre voksne over 60 år, og andelen vil øke i årene som kommer. Dét er ikke bare fordi de som fikk en IBD-diagnose i yngre år blir eldre; stadig flere eldre får også diagnosen for første gang. Studier som IBSEN (Inflammatory Bowel Disease in South Easter Norway) har vist at det er en topp i IBD-diagnoser rundt 60-års alder, og det gir grunn til å undersøke følgende:

  • Hvordan er det å leve med IBD som eldre?
  • Hva vet legevitenskapen om IBD hos eldre?
  • Er det vanskeligere å sette riktig diagnose på en eldre pasient, og i tilfelle hvorfor?

– Dette er en sykdom hvor det er umulig å sette noen regler for hvordan den oppfører seg. Noen har sjelden plager, andre sliter hele livet. Noe tyder på at for en del pasienter roer sykdommen seg etter 10-15 år. Utfordringen er at vi ikke vet om plagene blir mindre eller om det er toleransen hos pasienten som har endret seg. Når en IBD-pasient sier han eller hun er «frisk» og har gode perioder, er ikke det nødvendigvis en tilstand som andre folk ville kalt «frisk», sier gastroenterolog Arne Røseth til Mage-tarmforbundet.

Vanskeligere å sette rett diagnose på eldre?

Er det slik at det er vanskeligere å stille riktig diagnose på eldre med IBD? Mage-tarmforbundets medlemsblad «Fordøyelsen» har intervjuet en gruppe godt voksne som har fått IBD-diagnosen i voksen alder. Halvparten forteller om en trøblete vei mot riktig diagnose, hvor legen antok at plagene var stress, irritert tarm (IBS) eller at annen eksisterende sykdom hos pasienten var årsaken til plagene.

Disse pasientene fikk etter hvert stilt riktig diagnose. Den ekstra tiden det tok kan ha flere begrunnelser. Symptomer på IBD kan hos eldre pasienter også ha mange andre årsaker. Å stille en diagnose handler ofte om elimineringsmetoden, å fastslå hvilke mulige sykdommer som ikke er årsak til plagene. Og med alderen blir de mulige årsakene flere. Blant annet finnes flere «IBD-imiterende» betennelsestilstander i tarmen.

Det at stadig flere eldre får kroniske sykdommer som Crohn og ulcerøs kolitt, stiller høye krav til helse- og omsorgstjenesten. Eldre personer er underrepresentert i kliniske studier, og symptomene som spesielt Crohn og ulcerøs kolitt ofte gir skaper ekstra behov for spesiell omsorg og pleie innen eldreomsorgen.

Har du symptomer på plager fra mage-tarm som for eksempel endret avføringsvane, blod og slim eller smerter, må du oppsøke fastlege. Ta gjerne med en pårørende til legebesøket. Husk å fortelle om alle symptomene dine – da kan legen lettere gi best mulig hjelp til deg. Noter gjerne ned, eller bruk elektronisk hjelpemiddel som IBDinfo-appen/IBDapp hvor du enkelt registrerer symptomer. Husk at helsevesenet er til for å hjelpe deg! Riktig behandling medfører for de fleste at du likevel kan leve et normalt godt liv selv om du har fått en kronisk sykdom i alderdommen.

Av Arne Schatten

Next article