Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Hjelp – jeg må på do
Kroniske sykdommer

Hjelp – jeg må på do

Foto: Getty Images

Hvem har ikke opplevd behov for å låne et toalett når man er utenfor hjemmet. Da er det godt å finne et rent og ledig toalett uansett hva behovet er.

Forestill deg at det haster fordi du kanskje har spist en matrett du ikke har tålt grunnet for eksempel bakteriefremvekst. Tenk deg at du står på gaten og venter på bussen mens du merker at noe skjer i mage-tarm. Hjelp, du må på do og det haster!

Arne Schatten

Seniorrådgiver Mage-tarmforbundet

Ja, slik kan det oppleves når du har en kronisk mage-tarmsykdom som gir diare som ett symptom. Forskjellen er at kanskje så mange som 1 million personer i Norge opplever dette kronisk, det vil si at de fleste må planlegge dagen utenfor hjemmet ut ifra alle de signaler som kommer fra tarmen.

Dette gjelder spesielt for irritabel tarm (IBS-D) Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, mikroskopisk kolitt og flere. Du kan lese kvalitetssikret informasjon om diagnosene på nettsiden til Mage-tarmforbundet.

Påvirker hverdagen

Undersøkelser fra oss og tilsvarende pasientforeningene i utlandet viser at over 70 prosent av personer med mage-tarmsykdommer har store utfordringer med å bruke offentlige transportmidler. Dette skyldes kronisk diare som er ett av symptomene som påvirker hverdagen.

Pasientene velger da etter egne vurderinger transportmidler som letter den engstelsen som man får ved manglende tilgang til toalett. Et eksempel er et buss-selskap som har langdistansebusser med toalett, men stenger toalettene når bussen kjører. Her kom det flere henvendelser til Mage-tarmforbundet som tok saken til diskrimineringsnemda. Etter ett års arbeid ble saken løst ved vedtak om at buss-selskapet diskriminerer personer med fordøyelsessykdommer, og de pålegges å holde toalettene åpne også under kjøring.

Do-kort som bevis

Dette må skape presedens for alle offentlige og private transportører og forretningsdrivende om å låne ut toalett til personer med spesielt behov. Mage-tarmforbundet har utviklet et do-kort som bevis på at du har behov for rask tilgang til et toalett. Dette er et hjelpemiddel til bruk når du skal spørre om å låne et toalett eller spørre om å komme foran i en toalettkø. Skal du reise med fly, vis kortet til kabinpersonale før flyturen starter. Da gir de nødvendig tilgang dersom det ikke medfører fare, og hjelper deg foran i køen om det er situasjonen.

Mage-tarmforbundet har et prosjekt hvor vi vil gi synlig rett til bruk av handicaptoalett under betegnelsen «Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige» Her har vi forslag til ny skilting av HC-toalett og det gleder oss at senterkjeden Alti allerede har skiftet ut skiltene og tydeliggjort at toalettene er til også for personer med mageproblemer. Vi deltar i utviklingen av appen IBD-info hvor det også finnes en toalettfinner. Da kan du søke opp nærmeste tilgjengelige toalett og gjerne søke opp i forkant så du vet hvor de er.

Vær imøtekommende

Et tema i dette magasinet er barn og unge med Crohn eller ulcerøs kolitt. De kan ha samme behov som ovenfor og da i tillegg behov ved skole, skolevei og fritid. Hvilke rettigheter barna har kan du lese mer om på nettsiden til pasientforeningen.

Får din virksomhet spørsmål om lån av toalett fra en med spesielle behov, så vær imøtekommende!  

Next article