Skip to main content
Home » Kroniske sykdommer » Mage- og tarmpasientenes møte med det norske helsevesenet
Kroniske sykdommer

Mage- og tarmpasientenes møte med det norske helsevesenet

Ifølge Universitetet i Bergen er det til enhver tid nesten en million nordmenn som sliter med mageplager. Foto: Getty Images

Mageplager kan være svært tabubelagt og oppleves som isolerende for de som er rammet. Hos én av fem blir plagene så store at de blir nødt til å oppsøke legen.

Ifølge Universitetet i Bergen er det til enhver tid nesten en million nordmenn som sliter med mageplager. Professor Trygve Hausken ved Haukeland Universitetssykehus forteller at plager som forstoppelse, løs mage, luftproblemer og magesmerter er en av de vanligste lidelsene blant nordmenn.

Her i Norge har vi en velferdsmodell få andre land kan matche. I 2017 ble det norske helsevesenet kåret til et av verdens beste. Men; er det egentlig så rosenrødt i praksis?

Enorme forskjeller

Selv om norske regjering har fastslått at alle pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten, er det slettes ikke slik at dette er tilfelle i praksis. LMF kan vise til flere rapporter som konkluderer med at tilgang til spesialisthelsetjenesten, som for eksempel gastroenterolog, i stor grad avhenger av hvor i landet du bor. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen fastslår at det er enorme forskjeller i tilbudet til pasientene, noe han anser som uholdbart.

I tillegg viser nylige tall fra LMF at 37 prosent av nordmenn som har inflammatorisk tarmsykdom (IBD) venter mellom ett til over fem år fra første besøk hos fastlegen til de får diagnosen. Det er naturlig å anslå at uholdbart lange ventetider også gjelder andre fordøyelsessykdommer, som for eksempel irritabel tarm, cøliaki, gastroparese, refluks øsofagitt og kronisk halsbrann.

Samvalg

Når man først er kommet seg til legen, er kommunikasjon med legen og opplevelsen av et såkalt reelt samvalg, essensielt for pasienten. Helsenorge.no forklarer at begrepet samvalg handler om at beslutninger vedrørende pasientens helse bør baseres på en medisinskfaglig vurdering hvor fordeler og ulemper ved behandlingen veies opp mot hverandre. Men, når endelige valg skal tas, er det til syvende og sist også svært viktig hva pasienten selv mener.

Undersøkelser gjort av LMF viser at en stor andel IBD-pasienter ikke opplever at legen tar hensyn til meningene deres. Denne andelen er nesten tredoblet sammenlignet med befolkningen forøvrig.

Hele 34 prosent av IBD-pasienter sier at de kun delvis, eller ikke i det hele tatt, er delaktige i avgjørelser som angår behandlingen. Å ikke føle seg hørt og sett kan oppleves som vanskelig – noe som naturlig nok ikke legger til rette for symptombedring.

Googler symptomer

Med de lange ventetidene, regionale forskjellsbehandlingene og mangel på reelt samvalg, er ikke LMF overrasket over at mage- og tarmpasienter prøver seg fram i den store internettjungelen av diagnoser på egenhånd.

Dersom man googler symptomene sine vil man i løpet av millisekunder få millioner med treff. I 2018-seminaret «Fake News i et helseperspektiv», som ble holdt i regi av NORIN (Norwegian Inflammation Network), pratet foredragsholder Camilla Andersen Rødsrud fra LMF om viktigheten av å kjenne sin kildekritikk. Hun fortalte om såkalte mirakelkurer, som blir delt av millioner av mennesker i løpet av få timer via sosiale medier. Disse kurene er ikke bare lite fungerende – de vil også kunne være direkte helsefarlige.

Pålitelige kilder

På den andre siden, kan tips fra det store Internett så absolutt være et gode. LavFODMAP-dietten – en elimineringsdiett som har god forankring i forskning ved det anerkjente australske universitetet Monash – har for eksempel vist seg å redusere mage- og tarmplager hos en stor andel pasienter med irritabel tarm.

Det gjelder altså å vite hvor man finner pålitelige kilder. Vi har sterk tro på at økt kunnskap er nøkkelen til mye – som nødvendig endring i helsetjenesten for mage- og tarmpasienter.

Tekst: Arne Schatten og Marte Hegstad

Next article