Skip to main content
Home » Blodsykdommer » Blodkreft i en korona-tid – behandling og nye medisiner må ikke utsettes
blodkreft

Blodkreft i en korona-tid – behandling og nye medisiner må ikke utsettes

Olav Ljøsne

Olav Ljøsne

Leder, Blodkreftforeningen

Det siste halvåret har vært ekstra utfordrende for blodkreftpasienter.

Sykehus, leger og sykepleiere har stått på. Blodkreft er en alvorlig diagnose og behandling kan ikke vike på grunn av andre forhold som smittsomme sykdommer. Pasienter med denne diagnosen har fått klar melding om at møter med leger og poliklinikker ikke må utsettes. 

Mange har et svekket immunsystem og må vise ekstra hensyn. Dette påvirker besøk ved institusjoner, reiser, behandling og også i daglig omgang med familie og for eksempel handel og reiser på offentlig transport. Vi har overfor myndighetene og Beslutningsforum påpekt muligheten for å midlertidig godkjenne medisiner som gjør at pasienter kan slippe å reise inn til sykehuset for å få behandling. Det finnes på enkelte områder medisiner som har den samme virkning, men som kan tas som tablett i stedet for en infusjon på et sykehus. Dessverre har vi fått nei på vårt initiativ her. 

Viktig at ny behandling og medisiner ikke må vike

Viktigere er det imidlertid at tilgang på ny behandling og medisiner ikke må vike plass fordi koronatiltakene har blitt dyre. Korona er en alvorlig utfordring for oss alle og hele verdenssamfunnet.

Men, det betyr ikke at godkjenning av nye medisiner, budsjetter og tilgjengelig kapasitet for behandling av blodkreftsykdommer må vike tilside. Behandling representerer en stor utgiftspost for helsevesenet. Men det er viktig at konoratiltakene finansieres over tilleggsbevilgninger, og ikke ved innskrenkinger og kutt i blodkreftbehandling, eller annen kreftbehandling for den saks skyld.

Nye behandlingsmuligheter, forskning og medisiner må godkjennes uten hindringer. Det er eneste mulige bidrag til pasienters trygghet og framtidmuligheter. Et steg som lett berører er klinisk forskning. Forskning som skjer med legemidler som ikke ennå er godkjent. Innen blodkreft er dette et viktig bidrag for utprøving av medisiner og  pasienter.

Pasienten i fokus

Et annet område er utprøving av medisiner på et tidligere stadium hvor legemiddelfirmaene stiller de til rådighet for bruk etter testing av trygghet for pasientene. Her har myndighetene og legemiddelindustrien kommet i konflikt over hvem som skal ha fremtidig ansvar for pasientene hvis medisinen ikke godkjennes. Dette er en håpløs diskusjon hvor pasienten kommer mellom barken og veden, og løsningen krever vilje på begge sider,- hvis de mener noe om det å sette pasienten i fokus.

Blodkreftpasienter har store utfordringer med sykdommen. Da er det viktig at det ikke skapes usikkerhet rundt tilgang på nye og bedre medisiner, eller at behandling nedprioriteres fordi verden også må håndtere en pandemi.

Av Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen

Next article