Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Funker ikke hjernen, rammes selve livet
Hjernen og nervesystemet

Funker ikke hjernen, rammes selve livet

Mange hjernesykdommer har ukjent årsak. Foto: Robina Weermeijer/Unsplash

Våre hoder er den mest kompliserte strukturen i universet. Hjernen veier cirka en kilo. Den har 100 milliarder nerveceller og kanskje ti ganger så mange andre celler. Det er til å bli svimmel av!

I samspillet mellom disse cellene oppstår alt menneskelig: tanker, minner, følelser, planer, handlinger og så videre. I hjernen er personligheten din. Både fysisk og psykisk helse sitter her. Hjernen er uerstattelig. Den er deg!

Aud Kvalbein

Generalsekretær i Hjernerådet

Fra hjernen ut til hele kroppen

Hjernen stopper ikke i nakken, selv om bilder ser slik ut. Ryggmargen og nervetrådene fører signalene fra hjernen ut til hele kroppen. Noen sier at kroppens viktigste oppgave er å frakte hjernen rundt dit vi vil ha den.

Først for 25 år siden fikk vi verktøy til å se inn i levende hjerner. Hjernekunnskapen har dermed økt kraftig. Likevel er det veldig mange uløste gåter, både om den friske hjernen og om den syke.  

Hjernesykdommer

Som andre organer, kan hjernen og nervesystemet bli sykt, skadet eller ha funksjonsforstyrrelser. Eksempler er migrene, demens, hjerneslag, epilepsi, ADHD, depresjon, Tourette, CP, angstlidelser, narkolepsi med mer.

Helsestatistikkene samler dessverre ikke hjernerelaterte lidelser i én sykdomskategori, slik det gjøres for kreftsykdommer eller hjerte-kar. Hjernesykdom er spredt på mange statistiske merkelapper. Derfor overser vi fort de store helseutfordringene knyttet til hjernen. 30 prosent av befolkningen får slike lidelser i løpet av livet.

Hjerne/nevrologiske lidelser står for 14 prosent av all sykdomsbyrde i Norge (DALY). Hjerne- og psykiske lidelser står for tolv prosent. Totalt 26 prosent av sykdomsbyrden gjelder hjernen. Dette er høyere enn for andre store sykdomsgrupper, viser tall fra professor i nevrologi Lars Jacob Stovner.

Ukjent årsak

Mange hjernesykdommer har ukjent årsak. Framover trenger vi en massiv hjerneforskning, så vi kan få svar på de mange ubesvarte spørsmålene og gi bedre hjelp til dem som er rammet.

Jeg tar hatten av for mennesker som mestrer utfordringene fra sin hjerne. Som Andreas Haukeland (TIX). Hans Tourette og tics er en hjernelidelse som har utsatt han for mye mobbing. Eller spesialpedagog Merete Holmsen, som før har hjulpet så mange barn med språkvansker. Nå trenger hun selv hjelp etter en hjernesvulstoperasjon med komplikasjoner. Eller Elen Øyen, født med ryggmargsbrokk som har brukt rullestol hele livet. Eller Espen Lahnstein som har alvorlig epilepsi.

Ikke gi opp, er en samlet livserfaring fra disse. Nå fortjener de et løft for kompetanse og forskning på hjernesykdommer så de kan få best mulig hjelp, både i dag og i fremtiden.

Tekst: Aud Kvalbein, generalsekretær i Hjernerådet

Neste artikkel