Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » En ny hverdag etter opphold på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS)
Sponset

Med spisskompetanse på spesialisert medisinsk rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå, er tilpasset fysisk aktivitet et av våre viktigste virkemidler. Fokuset er på ressurser og muligheter hos den enkelte pasient. Vi tilrettelegger for at alle skal oppleve mestring både inne og ute, uansett funksjonsnivå.

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Fridalen i Fauske kommune. Senteret er en privat, non-profitt og ideell stiftelse og har plass 105 ansatte og plass til 72 pasienter til enhver tid. Et opphold kan være fra to til fire uker, og barn har alltid med foreldre. Den brede kompetansen, lange erfaringen med tilpasset fysisk aktivitet og trygge rammer skaper mestring og muligheter. Det å mestre noe som tidligere har vært en umulighet, gjør Valnesfjord helsesportsenter til et populært sted.

Foto: Foto: Thomas N. Mogensen

Renate Alexandersen er barnevernspedagog og avdelingsleder for habilitering av barn og unge. Hun forteller at VHSS tilbyr ulike typer opphold for barn og ungdom, både diagnosespesifikke, og diagnoseuavhengige.

– Felles er fokus på mestring av aktiviteter, sosiale ferdigheter og familie. Det å kunne sykle, gå på ski og svømme, er ferdigheter som de fleste tar for gitt, men for et barn med nedsatt funksjon kan dette være viktig i sosialt samspill med andre barn. Videre har vi et tett og godt samarbeid med NAV om aktivitetshjelpemidler, og tilbyr spesifikke opphold hvor utprøving og tilrettelegging av aktivitetshjelpemidler er hovedfokuset, sier Renate.

Renate Alexandersen

Barnevernspedagog og avdelingsleder for habilitering av barn og unge, VHSS

Tverrfaglig arbeid

De tverrfaglige behandlingsteamene består av ergoterapeuter fysioterapeuter, helsefag- og miljøarbeidere, idrettspedagoger, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, overleger innen nevrologi og fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologspesialist, sosionom og sykepleiere. Senteret har ytelsesavtale med Helse Nord RHF om somatisk rehabilitering, det er fastlege, spesialist eller andre i helsesektoren som kan henvise til opphold.

– Det er godt kjent at fysisk aktivitet både fremmer helse og gir overskudd, men for noen har dette kanskje ikke vært mulig på grunn av funksjonsnedsettelse, skade eller sykdom. Et opphold ved VHSS, hvor fokuset er på mestring, aktivitet og deltakelse har som mål å bidra til nettopp økt aktivitet og deltakelse i hverdagen til den enkelte. Tilpasset fysisk aktivitet med fokus på muligheter fremfor begrensninger ser vi gir positive resultater, sier avdelingsleder Tine- Lise.

Tine Lise L Solhaug

Fysioterapeut og avdelingsleder ved rehabiliteringen for voksne, VHSS

Våre avtaler

VHSS gir et landsdekkende tilbud og et opphold hos oss kan være finansiert på ulike måter.

En helhetlig tilnærming

Tine Lise L Solhaug er fysioterapeut og avdelingsleder ved rehabiliteringen for voksne på Valnesfjord, og har jobbet der i ni år. Hun forteller at et opphold på VHSS innebærer kompleks, tverrfaglig og intensiv rehabilitering med tre til fem timer målrettet aktivitet hver dag.

Foto: VHSS

– Et viktig mål for rehabiliteringen er å legge til rette for et godt grunnlag som pasientene kan ta med seg hjem og videre i livet. Samarbeid og samhandling med kommunehelsetjenesten er viktig del av det arbeidet vi gjør. En vellykket rehabiliteringsprosess krever sterk medvirkning fra pasientene. Vi er opptatte av å behandle pasientene som likeverdig og aktive deltakere under hele rehabiliteringsforløpet.

– Pasienter i den voksne avdelingen er personer med nevrologisk sykdom, hjertesykdom, kols, inflammatoriske revmatiske sykdommer, kreft, sykelig overvekt og muskel og -skjelettplager. Tine-Lise forteller at det å møte andre i samme situasjon, er en viktig del av et rehabiliteringsopphold på VHSS. Vi har egne diagnoseopphold for Parkinson, MS og ryggmargsskade, VHSS har varierte og tilrettelagte fasiliteter og utstyr, inne og ute, sommer som vinter sier Tine Lise avslutningsvis.

Kom raskt i gang med rehabiliteringen

Innerst i dalen i Valnesfjord i Fauske kommune ligger Valnesfjord Helsesportssenter. På denne regnfulle onsdagen i februar sitter Alf fra Harstad og Ole Charles fra Andøya med stokk på nakken. De beveger seg og følger veiledningen til spesialfysioterapeut Elin, og er med i et tilpasset opplegg for mennesker med parkinson.

Av Cathrine Naglestad

Next article