Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Vet du hva som foregår inni hodet ditt akkurat nå?
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Vet du hva som foregår inni hodet ditt akkurat nå?

Hjernen endrer seg hele livet. Alt vi lærer og opplever i løpet av en dag, setter fysiske spor i hjernen. Noen spor forsvinner fort, mens andre varer livet ut. Foto: Franck Barske/Pixabay

Hva hører du når du leser denne artikkelen? Hva ser du? Hva lukter du? Hva leste du nettopp? Lærte du noe? Svarene på spørsmålene har med kognisjon å gjøre – det som skjer i hjernen din når du tenker, når du sanser ting og når du lærer.

Vi mennesker har oppdaget verden og vi har vært på månen. Men vår egen hjerne vet vi ikke så mye om. Hjerneforskere anslår at vi bare har kunnskap om cirka ti prosent av hjernen. Det meste er ukjent, derfor er det også mange hjernesykdommer som ikke kan kureres.

Hjernens hemmeligheter

Hver dag går hjerneforskere på jobb for å prøve å avdekke noen av hjernens hemmeligheter. I 2022 oppdaget forskere på Kavli-instituttet ved NTNU noe helt nytt, nemlig hvordan tusenvis av nerveceller jobber sammen for å danne stedsansen vår. De fant ut at hjernecellene danner et nettverk som ligner en smultringform. (En torus er et matematisk objekt. Den har form som en smultring uten fyll.)

Studien om smultring-formen skal være første bevis på hvordan hjernen vår organiserer en høyere mental funksjon. Dette nettverket av celler som jobber sammen, er årsaken til at vi mennesker blant annet klarer å løse superkompliserte oppgaver på kort tid.

Kognitive oppgaver

I hjernen vår har vi over 100 milliarder hjerneceller. Én hjernecelle kan ha kontakt med over 10 000 andre celler. Når vi lærer noe nytt, oppstår det nye kontaktpunkter mellom celler i hjernen vår.

Når hjernen utfører kognitive oppgaver, sender den nervesignaler mellom mange hjernedeler av gangen. Menneskehjernen har en mye større evne til å utføre kognitive oppgaver enn dyr.

«Jeg tenker, altså er jeg,» sa filosofen René Descartes. Vi er summen av våre opplevelser i livet, våre erfaringer og vår kunnskap. Men hvem er du hvis tankene dine blir skadet? Mange opplever at hjernesykdom også rammer de pårørende hardt. I tillegg til smerter kan hjernesykdom også gi svekkede kognitive evner og endret personlighet.

Mennesker som jobber innen rehabilitering har fokus på hjernens plastisitet. Mange pasienter opplever å bli bedre gjennom trening og øvelser fordi andre hjerneceller tar over jobben til de cellene som er skadet.

Enten du er syk eller frisk – hjernen din forandrer seg hele tiden. Du er ikke den samme når du legger deg i kveld som da du sto opp i dag tidlig.

Hva er kognisjon?

Kognisjon er kort fortalt det som skjer i hjernen vår når vi tenker, sanser og lærer.

Viktige kognitive funksjoner:
– Persepsjon: Vi tolker sanseinntrykk fra ting rundt oss og fra egen kropp.
– Oppmerksomhet.
– Hukommelse: Vi husker egne opplevelser og kunnskap som vi lærer.
– Språk og kommunikasjon.
– Tenkning: Å bearbeide informasjon, oppfatte sammenhenger.
– Læring: Det vil si når vi endrer tenkning eller atferd på grunn av ting vi erfarer.
– Problemløsning: Analysere situasjonen og velge den beste løsningen.
– Beslutningstagning.
– Planlegging.

Kilder: Store norske leksikon, Kavli-instituttet, NRK, Sunnaas sykehus, NAV/Kunnskapsbanken

Av Christine Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Hjernerådet

Neste artikkel