Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Nytt liv med skreddersydd nevrologisk rehabilitering
Sponset

Ved hjelp av databaserte tester, nevrovitenskap og avansert teknologi kan Sentrumklinikken Brain Camp skreddersy nevrologisk rehabilitering til både barn og voksne med nevrologiske sykdommer og skader. Dette inkluderer blant annet ulike typer svimmelhet, Parkinsons, dystoni, multippel sklerose, kronisk hjernerystelses-syndrom og nakkeslengsyndrom.

Forskning viser at når hjernen og nervesystemet rammes av sykdom eller skade, så får man ikke bare funksjonsforstyrrelser i den eller de delene av hjernen som er rammet. Man får også sekundære funksjonsforstyrrelser i andre deler av hjernen og nervesystemet.

Dette handler trolig om at hjernen prøver å kompensere for de funksjonsforstyrrelsene som er i de syke og skadede sentrene i hjernen. Det viser seg at friske hjernesentre, som normalt ikke blir brukt under en bestemte handling, begynner å kommunisere med andre relaterte og urelaterte områder. Det blir en ukoordinert aktivitet i hjernen, der noen deler jobber mer enn andre.

Dette kan føre til en kjedereaksjon av feilkompensasjoner og sekundære funksjonsforstyrrelser som forverrer symptomene og kan gir en rekke andre medfølgende symptomer, som fatigue og konsentrasjonsvansker.

Et paradigmeskifte

Kim Tore Johansen er kiropraktor med videreutdannelse innen nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering i Sentrumklinikken Brain Camp. Han forteller at tradisjonell rehabilitering angriper hovedsymptomene.

Man prøver å trene de kroppsdelene pasienten har symptomer i, men dette har begrenset effekt. Nå ser vi et paradigmeskifte i en rehabiliteringsform, som gir mye bedre utbytte, sier Kim.

Kim Tore Johansen

Kiropraktor med videreutdannelse innen nevrovitenskap og nevrologisk rehabilitering i Sentrumklinikken Brain Camp

Kartlegger hjernen

På Brain Camp begynner de med å gjennomføre databaserte tester som kartlegger hvilke deler av hjernen som gjør en god jobb og hvilke deler av hjernen som har en funksjonsforstyrrelse. Testene gir objektiv informasjon om hvordan de forskjellige deler av hjernen fungerer, og hvordan hjernen klarer å samle og bearbeide inntrykk og produsere handlinger.

–  Vi bruker denne informasjonen til å sette sammen en rehabiliteringsplan, men det er hyppige re-tester som er nøkkelen for å se om hjernen og nervesystemet respondere som vi ønsker. Det er på denne måten vi kan skreddersy nevrologisk rehabilitering til hvert individ, sier Kim.

–  Kan vi hjelpe hjernen med å samkjøre og bearbeide sanseinntrykk på en ryddig måte, blir det lettere for hjernen å ta imot informasjon og bearbeide inntrykk på en smidigere og mindre anstrengende måte. Det blir lettere for hjernen å produsere og sende signaler. Hjernen bli flinkere til å multitaske og samkjøre, sier han videre.

VNG er en test som måler finmotorisk kontroll og koordinasjon over målbevisste øyebevegelser. Denne testen gir oss viktig informasjon om funksjonene til deler av hjernen som blant annet er involvert i motorikk, sanseoppfattelse, koordinasjon og konsentrasjon. Foto: Eirik Andreasen/ Brain Camp
vHIT er en test som måler funksjonen til balanse nerven og balanseorganet i det indre øret, og samkjøret mellom bevegelses signaler fra nakken til øynene. Foto: Eirik Andreasen/ Brain Camp

Parkinsons sykdom

Parkinsons er en degenerativ lidelse som påvirker hjernen. Kim forteller at når hjernen får utfordringer med å samkjøre og bearbeide sanseinformasjon, påvirkes den delen av hjernen som tar imot signaler og sender de videre til andre deler av hjernen.

–  Det skaper ytterligere utfordringer med å produsere motoriske bevegelser. Forskning viser at slik nedsatt samkjør og bearbeidelse av sanseinntrykk, også forårsaker nedsatt nevroplastisitet som er hjernen evne til å lage nye nettverk, sier han.

Vitenskapelige tilnærming

Bjørn Skare har Parkinsons sykdom. Han har gått til behandling hos Brain Camp siden 2021 og har fått en helt ny livskvalitet.

–  Jeg hadde veldig store smerter i høyre siden av kroppen hele tiden. I tillegg hadde jeg mye risting i kroppen, også i øynene. Jeg var svimmel og hadde fatigue, sier Skare.

Bjørn Skare

Har Parkinsons sykdom og har gått til behandling hos Brain Camp siden 2021

–  Jeg var veldig skeptisk til Brain Camp. Jeg har ikke tro på mirakelkurer og har ikke sansen for synsing. Men Kim overbeviste meg med hans analytiske og vitenskapelige tilnærming. Det har vært veldig viktig for meg, sier han.

Har fått livet tilbake

Etter behandling og hjemmetrening har smertene på høyre side blitt helt borte. Ristingen har blitt bedre, også ristingen i øynene. Svimmelheten og balansen har blitt mye bedre. 

–  Det er helt fantastisk. En av mine store lidenskaper er seiling og å kjøre på ski. Nå kan jeg gjøre begge deler. Det har enormt mye å si for min livsglede. Jeg merker også at jeg er mye mindre sliten, sier han, og legger til:

–  I dag har jeg den livskvaliteten jeg ønsker meg.

Skader på balansenerven og -organet

Magnus Myrhaug har en sykdom som heter bilateral øvre buegangsdehiscens, som medfører hull og sprekker i tinningbeinet som skiller det indre øret fra resten av hjernen. Han fikk permanente skader på balansenerven på det venstre øret i forbindelse med en operasjon for å tette disse hullene, samt at han ble døv og fikk kraftig tinnitus. I tillegg har han fått komplekse kroniske følgetilstander som Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) og vestibulær migrene.

–  Det er veldig invalidiserende. Jeg sliter med svimmelhet og fatigue, og kognitive problemer som hjernetåke. Jeg er veldig følsom for lyd og lys og har mye hodepine og kvalme. Muskulaturen i nakke og skuldre er stiv, og jeg har fordøyelsesproblemer. Det er ganske inngripende symptomer, og jeg er stort sett bare hjemme, sier Magnus.

QEEG måler hjernens aktivitet og viser blant annet områder som jobber for
mye eller for dårlig. Her ser vi Magnus Myrhaug som blir testet med QEEG. Foto: Brain Camp
Databasert balanse måling er viktig for å måle hvordan hjernen bearbeider og samkjører forskjellige sanseinntrykk. Foto: Eirik Andreasen

Tydelig bedring etter tre dager

Magnus opplever at det offentlige helsevesenet ikke kan gjøre noe mer for å hjelpe han. Men en dag kom svigermor tilfeldig over Brain Camp. Magnus tok kontakt, og tre uker senere fikk han komme inn til testing.

– Jeg var der i fem dager med testing og trening, og allerede etter et par dager ble hjernetåken, balansen og koordinasjonen min signifikant bedre. Disse symptomene varierer fremdeles mye fra dag til dag, sier Magnus.

– Jeg har møtt mye manglende kompetanse i det offentlige helsevesenet, og følte endelig at jeg ble tatt på alvor hos Brain Camp. Ingen kan si med sikkerhet hvordan opplegget vil fungere, men jeg velger å være håpefull, sier han.

Hjernerystelse og nakkesleng

Nina hadde en alvorlig sykkelulykke i 2010, og fikk kronisk hjernerystelse-syndrom og nakkeslengsyndrom. Etter ulykken var hun mye plaget med stivhet og smerte i rygg og nakke. Nakken var svak, og hun klarte ikke å sitte lenge av gangen uten å måtte hvile hodet inntil noe. Det beste var å ligge.

I tillegg slet hun med hodepine, nedsatt balanse og koordinasjon, fatigue og utmattelse som igjen førte til nedsatt toleranse for aktivitet og sanseinntrykk.

–  Nina kom til meg i 2022. Da hadde hun gått alene med symptomene i tolv år. Jeg gjorde en grundig databasert undersøkelse for å kartlegge hvordan hjernen hennes bearbeidet og samkjørte forskjellige sanseinntrykk, sier Kim.

Allerede tre måneder etter oppstart kjente Nina store forbedringer av symptomene, og etter halvannet år med skreddersydd nevrologisk rehabilitering har Nina en tilnærmet normal hverdag. Symptomene er redusert med 80 til 90 prosent i intensitet. Hjernetrettheten og utmattelsen er borte. I dag lever hun tilnærmet som før.

–  Det er veldig gledelig at vi med vår tilnærming klarer å forbedre symptomene etter skreddersydd, nevrologisk rehabilitering. Vi kan hjelpe folk med å få livet tilbake, sier Kim.

Nevrologisk rehabilitering

Sentrumklinikken Brain Camp er en privat klinikk som spesialiserer seg på å undersøke og skreddersy nevrologisk rehabilitering for barn og voksne med nevrologiske sykdommer og skader. Dette inkluderer ulike typer svimmelhet, Parkinsons sykdom, dystoni, multippel sklerose, kronisk hjernerystelses-syndrom og nakkeslengsyndrom. Vår nettside fungerer som en informasjons plattform for pasienter og pårørende, der vi forklarer hva som skjer med hjernen og nervesystemet ved skader og sykdommer, og hvordan vi kan tilby hjelp gjennom skreddersydd nevrologisk rehabilitering. Du er også velkommen til å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev og motta invitasjoner til gratis webinarer.

Les mer på brain-camp.no

Av Marte Frimand

Next article