Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » 45 000 pasienter med hjerneslag får ikke offentlig tilbud om hyperbar oksygenbehandling
Sponset

Ingen slagpasienter får tilbud om å prøve hyperbar oksygen­behandling (HBO) ved norske sykehus, selv om behandlingsformen gir gode indikasjoner på positiv effekt ved rehabilitering etter hjerneslag. HBO kan redusere både fysisk og kognitiv funksjonssvikt etter et slag, samt bidra til signifikant bedre livskvalitet for mange mennesker.

I Norge lever det, til enhver tid, 45 000 mennesker med kronisk funksjonssvikt etter hjerneslag. Dette gir store utfordringer og redusert livskvalitet for den enkelte pasient. Sykdommen koster helsevesenet store summer. HBO behandling kan bidra til at mange av disse 45 000 menneskene får bedre hjernefunksjoner, og dermed en signifikant bedre hverdag. Dette kan spare helsevesenet for store beløp.

Behandlingsforløpet

Hyperbar oksygenbehandling er medisinsk behandling i trykkammer der pasienten puster 100 prosent medisinsk oksygen via en egen maske. Trykkammeret tilføres ekstra luft slik at trykket blir 2,4 atmosfærer, noe som tilsvarer trykket på 14 meter vanndyp. Hver behandling varer cirka to timer daglig, og hele behandlingsforløpet varer som regel i 20-30 dager. Ved denne trykkøkningen, og når man puster rent oksygen, tilføres det mer enn ti ganger så mye oksygen gjennom blodet til de skadete områdene. Dette kan starte en helningsprosess med varig virkning.

Bedrer den nevrologiske funksjonen

HBO-behandling kan lede til signifikant bedret nevrologisk funksjon, selv i sene stadier, flere år etter at hjerneslaget oppstod, basert på en rekke effekter av det høye oksygentrykket man oppnår i blodet. Behandlingen kan gi varig bedring av blodstrøm og mikrosirkulasjon i hjerneregioner som fungerer dårligere etter hjerneslaget, samt mobilisere stamceller og aktivere trykk- og oksygensensitive gener som bidrar til å starte cellereparasjon og gjenoppbygning av hjernefunksjoner. Behandlingen kan også redusere betennelses­reaksjonen i hjernen som spiller en vesentlig rolle i utviklingen av skade ved et hjerneslag.

HBO benyttes også på en rekke andre diagnoser. NUI følger det europeiske referanseorganet for hyperbarmedisin (ECHM), og de anbefalingene de har når vi tilbyr behandling. Eksempelvis kan HBO forhindre amputasjoner ved diabetes.

NUI As i Bergen leverer landets eneste private tilbud for hyperbar oksygenbehandling. Vi tar imot pasienter fra hele landet, og har ingen ventelister. Dersom du vil vite mer om HBO-behandling kan du kontakte oss for en uforpliktende og gratis vurdering av din tilstand.

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 94 28 00
E-post: [email protected]
web: hbo.nui.no

Av Fredrik Bærheim, NUI As

Neste artikkel