Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Får du tilstrekkelig oppfølging og optimal behandling?
Sponset

Hjertet og hjernen henger sammen gjennom våre blodårer. En av de viktigste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag er åreforkalkning, såkalt aterosklerose. I Norge får rundt 36 personer hjerteinfarkt hver dag, antall personer som rammes av hjerneslag er omtrent 30 om dagen. [1],[2] Forskning har nå resultert i ny kunnskap og endringer i forebyggende behandling. Er du sikker på at du får tilstrekkelig oppfølging?

–  Kronisk kardiovaskulær sykdom er fortsatt en av de største årsakene til forkorting og tap av liv i mange land, deriblant Norge. [3] Studier har nå avdekket nye behandlingsmåter som resulterte i færre dødsfall og reddet flere fra slag eller hjerteinfarkt. Dette har bidratt til endringer i de europeiske retningslinjene for behandling av denne pasientgruppen [4], sier professor i kardiologi, Dan Atar.

Aterosklerose (åreforkalkning) er en progredierende sykdom som innebærer oppbygging av plakk i årene. Pasienter med aterosklerose har høyere risiko for blodpropp, som kan føre til invalidiserende hjerneslag, hjerteinfarkt, amputasjoner og dødsfall. [4]

Fire av fem slagpasienter har en av følgende risikofaktorer: Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerteflimmer, tidligere slag eller hjerteinfarkt, røyking eller diabetes. [1]

– Hos flere av disse pasientene skal det overveies å legge til en annen blodfortynnende medisin på toppen av en platehemmer, en kombinasjon som i nyere studier har vist seg å redusere risikoen for nye sykdomshendelser [4], sier Dan Atar.

Dan Atar

Dan Atar

Professor i kardiologi

Har du vondt i bena?

Fem til åtte prosent av befolkningen på 60-69 år har trange blodårer i bena, og over 20 prosent i alders­gruppen 80+. [5] Menn rammes dobbelt så ofte som kvinner, og risikofaktorer er spesielt røyking, hvorav navnet røykeben, men også diabetes og høyt blodtrykk. [5] Hjerneslag og hjerteinfarkt forekommer tre ganger hyppigere hos personer med trange årer i bena. [6]

– De europeiske kardiologiske retningslinjer fra 2017 anbefaler at alle over 65 år skal screenes for røykeben for å overvåke og forebygge sykdom, men her er det nok store mørketall. Det er viktig at du som pasient ber legen om å måle blodgjennomstrømningen i bena dine. Pasienter med røykeben er en høyrisikogruppe for å få hjerteinfarkt. Senere forskning viser at ny forebyggende behandling kan virke mer forebyggende enn tidligere standardbehandling [7], sier Dan Atar.

For å redusere risiko for hjerte­karhendelser er det viktig at du regelmessig får utført en helsesjekk hos legen, og dermed sikrer deg best mulig forebyggende behandling.

Kardiovaskulære sykdommer

Hjerneslag: Blokkering av blodtilførselen til hjernen.
Hjerteinfarkt: Blokkering av blodtilførselen til hjertet.
Røykeben: Nedsatt blodtilførsel til ben og føtter.

Hva kan du gjøre selv og hva kan du ta opp med legen din?

• Har du hatt hjerteinfarkt for ett år siden eller mer? Rådfør deg med legen din slik at han/hun kan vurdere om nyere tilgjengelig behandling er aktuell for deg.

• Har du kribling, kramper eller smerter i bena? Det kan være tette årer som hindrer blodgjennomstrømningen, som igjen kan forårsake blodpropp og amputasjoner. For å avdekke tette blodårer i bena, spør fastlegen om å måle blodtrykket i begge bena på ankelnivå, som sammenlignes med blodtrykket i armene. Det kan føre til at du får optimal forebyggende behandling.

• Røykestopp er nødvendig for å unngå forverring av røykeben.

• Sørg for at kolesterolnivåene ikke er forhøyet.

• Høyt blodtrykk skal behandles for å redusere risiko for kardiovaskulære hendelser. [7]

• Hvis du har diabetes, sørg for god blodsukkerregulering.

• Vekten bør være på et normalt nivå, spesielt viktig er det å følge med på bukfettet – altså magefettet.

• Helsedirektoratet anbefaler på generelt grunnlag et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. [8]

• Stress ned og hold deg i bevegelse; trening etter nivå! Bevegelse bedrer blodsirkulasjonen, som er bra for årene, hjertet, hjernen og bena dine.

– Fysisk aktivitet, kosthold, riktig medisinering og god oppfølging kan være livreddende, og ikke minst viktig for livskvalitet og helse. Det gjelder spesielt pasienter som har hatt hjerteinfarkt, de som har tette blodårer rundt hjertet, samt pasienter som har dårlig sirkulasjon i bena. De nye tilgjengelige behandlingene med kombinasjon av lave doser platehemmer og annen blodfortynnende medisin viser gode resultater for en del av denne pasientgruppen – hos pasienter som ikke har høy blødningsrisiko. Kombinasjonsbehandling kan bidra til å forhindre nye hjerneslag og hjerteinfarkt, samt redusere risikoen for amputasjoner, [4] påpeker Dan Atar.

Denne artikkelen er publisert med støtte fra Bayer AS.

Referanser

1. www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjerneslagregister (23.10.2019).
2. www.kvalitetsregistre.no/registers/476/resultater (23.10.2019). 
3. www.fhi.no/nyheter/2018/dodsarsakene-2017/ (23.10.2019). 
4. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J 2019; 00:1–71. 
5. Norsk elektronisk legemiddelhåndbok, perifer aterosklerotisk sykdom (23.10.2019). 
6. Får karsyke god nok behandling? Tidsskr Nor Legeforen 19.11.2009;129: 2341.
7. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases. Eur Heart J 2018 Mar 1;39(9):763–816.
8. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen#variert-kosthold (23.10.2019).

Next article