Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Søvnforstyrrelser hos barn og unge med ADHD er utbredt
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Søvnforstyrrelser hos barn og unge med ADHD er utbredt

Foto: Getty Images

Mellom 50 og 80 prosent av barn og unge med ADHD har en søvnforstyrrelse av ett eller annet slag. Det er viktig å finne ut hva som er årsaken til at barnet har problemer med søvnen, slik at man kan gi best mulig behandling.

– Før tenkte man at barn og unge med ADHD sover dårlig fordi de har ADHD. I dag tenker vi oftere at ADHD og søvnproblemer er to lidelser som må behandles hver for seg, sier Bjørn Bjorvatn. Han er professor ved Universitetet i Bergen og leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Helse Bergen.

Bjørn Bjorvatn

Professor ved Universitetet i Bergen og leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Helse Bergen

Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om søvnproblemet er et symptom på ADHD eller om det er en egen lidelse.

– Sover du dårlig, blir du ukonsentrert, trøtt, sliten, får dårlig hukommelse og problemer med å lære. Mange av disse symptomene er også klassiske symptomer på ADHD. Derfor er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig, sier Bjorvatn.

Vanligst med døgnrytmelidelse

For å kunne gi best behandling, er det viktig å vite hvilken søvnlidelse barnet har. Bjorvatn forteller at det finnes seks hovedgrupper, der døgnrytmelidelser er vanligst hos barn med ADHD.

– Ved forsinket søvnfaselidelse har barnet problemer med å sovne om kvelden. Barnet ligger ofte våken til langt på natt, og det blir vanskelig å komme seg opp på skole eller jobb om morgenen, sier Bjorvatn, og legger til:

– Man må bruke litt tid på å finne ut hvilken søvnlidelse det er. Hva er problemet? Er det problemer med å sovne? Våkner barnet om natta eller veldig tidlig om morgenen? Sovner barnet på dagtid? Er barnet oppe og går om natta? Snorker barnet mye, eller har pustestopp?

Vansker med regulering

Berit Hjelde Hansen er overlege ved Oslo universitetssykehus og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun mener at det ikke er noe rart at barn og unge med ADHD også har søvnproblemer. Det kan det være flere årsaker til.

– ADHD handler om reguleringsvansker, som vansker med å regulere følelser og problemer med å roe seg. Sterke følelsesmessige reaksjoner er ikke noe som gjør at man sovner lett, sier hun.

Berit Hjelde Hansen

Overlege ved Oslo universitetssykehus og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Mange med ADHD har såkalt eksekutive funksjonsvansker som kan gi problemer med å planlegge, organisere og få orden og system på ting. I tillegg er ADHD en genetisk tilstand, og ofte har flere familiemedlemmer ADHD.

– Hvis flere i familien har sånne vansker, kan det være utfordrende å få rutinene på plass, og det kan fort bli litt kaos. Mange foreldre kan ha nytte av å få systematisk veiledning i hvordan de kan hjelpe barnet med å regulere seg og håndtere barnets søvnproblem, sier Hansen.

Viktig med faste rutiner

Bruker barnet lang tid på å sovne, understreker Hansen at det er viktig å finne ut hvorfor.

– Får ikke barnet sove fordi det ligger og grubler med tankekjør, må behandlingen rette seg inn mot det. Kanskje ligger barnet og gruer seg til dagen som kommer, sier Hansen.

Ved døgnrytmeforstyrrelser er det særlig viktig med faste tider for når barnet legger seg og står opp. Lysterapi og melatonin kan også ha en god effekt

– Barn og unge med ADHD kan også ha angst eller depresjon i tillegg. Dette påvirker også søvnen negativt, og man bør behandle både ADHD, depresjon, angst og søvnvansker samtidig. Da har man større sjanser til å hjelpe barnet med å sove godt, sier Hansen.

Av Marte Frimand

Next article