Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Ta vare på hjernen din – den er enestående!
hjernen

Ta vare på hjernen din – den er enestående!

En del ting som påvirker din hjernehelse, kan du påvirke: Litt fysisk aktivitet i hverdagen. Vær sosial med andre mennesker. Ta på deg et høreapparat når du trenger det. Foto: Getty Images

«Hjernen er stjernen» heter nevrolog Kaja Nordengens flotte bok, og det er sant!

Hvordan hjernen din – og nervesystemet  – fungerer, hver dag for deg, er helt fantastisk. Den er personlighet, den er din administrerende direktør og den sørger for at kroppen din fungerer som den skal, selvfølgelig i tett samarbeid med kroppen.

Ting som å puste, fordøye eller hoste når noe settes vrangt i halsen, styrer hjernen helt utenfor at det behøves å tenke spesielt på. Men i et sånt fantastisk organ kan det også komme sykdom. Sykdommer i hjerne og nervesystem, som hjerneslag, multippel sklerose, hodepine og nerveskader, rammer mange. Det er både en tung bør å bære for mange pasienter og kan føre til redusert livskvalitet og funksjonsevne samt tidligere død.

Dette er vi nevrologer opptatt av! Hver dag behandler nevrologer i Norge pasienter med sykdommer i hjerne og nervesystem, både på sykehus og i praksis. Det er en spennende, givende og krevende jobb. Det er mye vi kan bidra med, ikke minst gjennom å bremse og lindre sykdom. Men det vi brenner mest for, er å forebygge.

Jana Midelfart-Hof

Professor/Nevrolog, Leder Norsk Nevrologisk Forening

Forebygging virker

God hjernehelse kan ikke forebygge all sykdom. Den norske befolkningen blir eldre, og da får man flere sykdommer. Også i hjerne og nervesystemet. Men forebygging virker, og kan gjøre både at færre blir alvorlig syke og at vi blir eldre før vi blir syke eller kanskje ikke i det hele tatt.

En bred internasjonal forskningsstudie fra 2020 identifiserer tolv ulike faktorer som har betydning for utvikling av sykdom i hjernen (Demensforebygging, intervensjon og omsorg: Lancet-kommisjonens rapport. August 2020) og som man kan påvirke.

Noen ting er opp til samfunnet og de som styrer, så som å sørge for god skolegang i barndommen og luftforurensning. Kanskje også overvekt, som jo både er en individuell sykdom, men også har betydelig årsak i et samfunn lite tilrettelagt for fysisk aktivitet og med overflod av usunn mat.

Din hjernehelse

Men en del ting som påvirker din hjernehelse, kan du påvirke. Litt fysisk aktivitet i hverdagen. Vær sosial med andre mennesker. Ta på deg et høreapparat når du trenger det for ellers går du glipp av mye og det er ikke bra for deg og hjernen din). Pass på hodet ditt og prøv å unngå hjerneskade, bruk hjelm når du sykler for eksempel. Vær tilbakeholden med alkohol, lite og sjeldent er best for hjernen på sikt. Har du diabetes, følg rådene og behandlingen du tilbys. Det samme gjelder for høyt blodtrykk.

Hadde man klart å gjøre noe med de nevnte tolv faktorene, og faktisk ikke nødvendigvis alle på en gang, ville man kunne ha redusert forekomsten av demens med 40 prosent. Det er mye!

Så en hilsen til deg som leser dette fra alle landets nevrologer er: Bry deg om hjernen din. Ta vare på den! Du har kun en. Og den er stjernen.

Nevrologi er den medisinske spesialiteten som omhandler sykdommer i nervesystemet, det vil si i det sentrale nervesystem (hjernen og ryggmargen) og i det perifere nervesystem (alle de av kroppens nerver som ligger utenfor hjernen og ryggmargen). Også enkelte muskelsykdommer hører til nevrologien.

Les mer på hjerneradet.no

Vennlig hilsen,
Jana Midelfart-Hoff, Professor/Nevrolog, Leder Norsk Nevrologisk Forening

Next article