Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Behov for rådgiving etter hjerneslag
Hjernen og nervesystemet

Behov for rådgiving etter hjerneslag

Slagrammede Bente Endresen (t.h.) i Oslo både gir gode råd og tar i mot gode råd. Her i samtale med audiopedagog og daglig leder ved Audiopedagogen.no i Sandvika, Reidun Heikvam, som bistår personer med lydintoleranse og øresus. LHL Hjerneslag

Hvert år rammes om lag 12 000 nordmenn av hjerneslag. Men hva skjer etter slaget? – Behovet for informasjon og rådgiving er stort, sier Bente Endresen.

Endresen, som er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo, likeperson for LHL på telefon og organisator av lokale likepersontjenester i hovedstaden, gir oss en innføring i hva som er viktig å huske for allmennheten og hvordan man som slagrammet og pårørende kan håndtere hverdagen etter et slag.

Prate, smile, løfte

Fordi et hjerneslag vanligvis inntreffer raskt og uten forvarsel, og mange ikke har mye kjennskap til hva som skjer når man får et slag, så bør alle kunne hovedsymptomene.

Får du plutselig problemer med å prate, smile eller løft armene, kan det være slag, sier Endresen.

Men hun er rask med å legge til at også andre symptomer, hvor du brått opplever svikt i en kroppsfunksjon – slik som synsforstyrrelser – kan indikere slag. Det samme kan en plutselig kraftig hodepine, selv om det er sjeldnere, forklarer hun.

Oslo-kvinnen, som selv har hatt slag, er tydelig på hva du må gjøre om du får problemer med å prate, smile eller løfte armene, og ved andre symptomer som du mistenker er slag.

– Da ringer du 113 umiddelbart. Rask diagnostisering og optimal behandling er avgjørende for utfallet, sier Endresen.

Rehabilitering og oppfølging

Som følge av rask respons og god og effektiv akuttbehandling klarer mange seg bra etter et slag, men det er også en betydelig andel som må ha rehabilitering. Gjenopptreningen og rehabiliteringen starter på sykehuset. Noen får et opphold på en rehabiliteringsinstitusjon før de kommer hjem. Etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten er det kommunen som overtar oppfølgingsansvaret.

Endresen er opptatt av at man fra innleggelse på sykehus til man kommer hjem, får forståelig informasjon og gode svar.

Det er viktig at du får svar på hva som er årsaken til at du fikk slag, slik at du kan få behandling og eventuelt medisiner som bidrar til å forhindre nye slag. For mange er det nødvendig med en livsstilsendring. Det er også viktig at du får svar på hvilke rettigheter og muligheter du har til ytterligere rehabilitering og oppfølging, påpeker Endresen.

Tre konkrete råd

Hun blir kontaktet av mange som har spørsmål etter hjerneslag, og her er hennes konkrete råd:

1. Ha god kontakt med fastlegen: Etter at den slagrammede er utskrevet fra sykehuset er det fastlegen som har hovedansvaret i oppfølgingen av sekundærforebygging for å hindre nye slag, tilpasninger av medisinlister og i koordinering av eventuell rehabilitering.

2. Ring Rehabiliteringstelefonen ved spørsmål om rehabiliteringstilbud: Rehabiliteringstelefonen på 800 300 61 gir deg svar på hvilke tilbud som finnes innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i din helseregion.

3. Ta kontakt med slagrammede, pårørende og fagpersoner i LHL Hjerneslag: Som Norges største brukerorganisasjon på dette området tilbyr LHL fellesskap og samtaler med likepersoner, slagsykepleier og pasientombud.

Av Tommy Skar, Generalsekretær LHL Hjerneslag

Neste artikkel