Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Ny teknologi gir muligheter for bedre hjernehelse
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Ny teknologi gir muligheter for bedre hjernehelse

Kristian Bernhard Nilsen, Overlege phd, seksjonsleder, seksjon for klinisk nevrofysiologi, Oslo universitetssykehus. Foto: OUS

Spesialister i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi arbeider for å ta i bruk ny teknologi som kan forbedre hjernehelsen og gi bedre pasientforløp om du skulle havne på sykehus i Norge. Likevel er det ingen garanti for at teknologien vil være tilgjengelig på et sykehus nær deg.

Norsk helsevesen er langt fremme sammenlignet med andre land i Europa. Men det er store regionale forskjeller. Norsk forening for nevrofysiologi ivrer for å ta i bruk nye metoder som skal kunne gi et bedre pasientforløp ved sykehusene.

– Vi kommer til å havne langt bak i leksen om vi ikke følger med. Når man tar i bruk ny teknologi innenfor dette fagfeltet som hjernehelse er, er det mange som ønsker å hive seg på, men som ikke får det til, sier seksjonsoverlege og spesialist i nevrofysiologi Kristian Bernhard Nilsen.

Nilsen er lege med doktorgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, seksjonsleder og overlege i klinisk nevrofysiologi ved Oslo Universitetssykehus. Han er også leder i Norsk forening for klinisk nevrofysiologi.

Ny teknologi

Ny teknologi som EEG for hjerneovervåking og ultralyd av perifere nerver, kan gi mer nøyaktig diagnostikk. Dette vil bety at flere pasienter kan få et bedre forløp i norsk helsevesen. Men selv om teknologien er tilgjengelig, er tilbudet svært ujevnt fordelt rundt om hos Norske helseforetak.

– Moderne utstyr gjør det mulig å overvåke hjerneaktivitet gjennom hele døgnet, men norske sykehus og helsevesen har ikke klart å ta i bruk denne muligheten. Vi har gjennom vårt nasjonale strategiarbeid identifisert behovet, og ønsker å bidra til at norske sykehus kan bli bedre til å ta i bruk ny teknologi og overvåke hjernefunksjon. Når man kommer på sykehus, blir man fort koblet på hjerteovervåking. Det finnes teknologi for hjerneovervåking også, og hvis vi får dette til, kan vi få et langt bedre pasientforløp. I dag er det veldig ulikt hvordan dette er på norske sykehus, og vi forsøker å jobbe mot at dette skal bli et tilbud for alle, sier Nilsen.

Noe av årsaken til at tilbudet er så ujevnt fordelt, skyldes mangel på spesialister med relevant kompetanse.

Utdanning via telemedisin

Helsevesenet har en visjon om tilgjengelig hjerneovervåking ved norske helseforetak, men mangler konkrete planer for å omgjøre visjon til handling. For å hjelpe på dette ivrer Norsk forening for klinisk nevrofysiologi for bruk av telemedisin som en del av spesialistutdanningen. Nå er flere foretak på trappene.

– Det er så få spesialister i dette fagfeltet fra før, og det er vanskelig å utdanne nok spesialister. Ved å ta i bruk denne løsningen hvor vi utdanner spesialister også ved mindre sykehus, vil man på sikt kunne få en jevnere fordeling av tilbudet innen hjerneovervåking og klinisk nevrofysiologi ved norske sykehus, forklarer Nilsen.

Ved å ta i bruk ny teknologi skaper vi bedre pasientforløp og et tryggere helsevesen.

Tekst: Merete Låstad

Next article