Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Enorm gevinst ved å satse på hjernehelse ved migrene
Hjernehelse og nevrologiske sykdommer

Enorm gevinst ved å satse på hjernehelse ved migrene

Foto: Getty Images

Migrenehodepine, rygg- og nakkesykdom rangeres av WHO som de tre som gir størst invaliditet for personer opptil 50 år.

Deretter blir de forbigått av en annen hjernelidelse – Alzheimer. Migrenepasienter uten hodepine er friske og arbeidsføre. Ny behandling skreddersydd for de sykeste migrenepasientene gir raskt mange flere hodepinefri dager. Kun halvparten av migrenepasientene har fått riktig diagnose.

Migreneanfallsmedisin – alltid! Et migreneanfall er et dunkende smertehelvete som krever stopp i livets aktivitet. Effektive medisiner stopper anfallet og reduserer tiden med hodepine fra 72 til to timer.

Monica Drottning-Rønne

Nevrolog og hjerneforsker ved MED Oslo

Ny migrenemedisin hemmer CGRP – det viktigste smertestoffet for migrenesmerten. Dette er en gruppe forebyggende medisin. En liten sprøyte i huden med måneder mellom fjerner mange migrenedager og gir lettere smerte. Kun de sykeste pasientene får refusjon i dag, mens andre må betale selv.  

Delta aktivt i ditt eget behandlingsteam. Den viktigste behandlingen blir å angripe triggerne som utløser hodepine. Migrenehjernen er «aktivert» og behandlere og egenaktivitet må doseres ned i begynnelsen for ikke å trigge/forverre hodepinen. Slik får du kontroll over S-ene: søvn, sukker, sult, stress + skjelett, skjerm, struktur, skole, skulk, sofa, selvbilde, skam, success.

Kontroll på hodepine er en ryddejobb hvor pasienten og behandlerne jobber sammen, og hvor samfunnet må tilrettelegge langt bedre enn i dag.

Av Monica Drottning-Rønne, nevrolog og hjerneforsker ved MED Oslo

Next article