Skip to main content
Home » Diabetes » Teknologisk nyvinning gir håp
Diabetes

Teknologisk nyvinning gir håp

Moderne insulinpumper og sensorer gjør det mulig for diabetikere å overvåke og regulere blodsukkernivåene sine i sanntid, med varslinger sendt direkte til telefonen. Foto: Getty Images

 – Selv med diabetes kan man leve normalt og delta i samfunnet, sier May Kværnstuen, leder i Buskerud Diabetesforbund. Hun forteller om fremskrittene som i større grad sørger for dette.

– Det er viktig å presisere at selv om en har diabetes, så trenger man ikke å stoppe å leve. Man kan ha en hverdag som de fleste andre og delta i samfunnet, sier hun.

May Kværnstuen

Leder i Buskerud Diabetesforbund

Kværnstuen, som har vært en dedikert leder i Diabetesforbundet Buskerud siden 2 000, har i løpet av sin tid både ledet lokallaget i Lier og arbeidet på fylkesnivå i Buskerud og tidligere Viken. Hun forteller om en organisasjon som er svært aktiv med å støtte og informere sine medlemmer gjennom seminarer, møter og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Mer om det senere.

For aller først ønsker hun å illustrere forskjellen mellom diabetes type 1 og type 2 som – til sammen – rammer 270 000 mennesker i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Mens diabetes type 1 er en autoimmun sykdom, hvor kroppens eget immunsystem angriper og ødelegger insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen, utvikler diabetes type 2 seg over tid.

– De med type 2 diabetes mister en del av sin insulinproduksjon og kroppens evne til å bruke insulin effektivt. Type 2 er mest vanlig blant voksne, legger hun til.

Fremskritt

Samtidig gir de nyeste fremskrittene innen behandling av begge typene Kværnstuen håp. Et eksempel på dette er moderne insulinpumper og sensorer som gjør det mulig for diabetikere å overvåke og regulere blodsukkernivåene sine i sanntid, med varslinger sendt direkte til telefonen.

En annen stor nyhet innen diabetesbehandling er utviklingen av nye medisiner som ikke bare hjelper til med å regulere blodsukkernivåene, men også beskytter hjertet og nyrene.

– En ny medisin hjelper til med å skille ut overskuddssukker gjennom urinen, samtidig som den beskytter hjertet og nyrene, forklarer Kværnstuen.

Tilgang på informasjon

Til tross for mange av tilbudene som finnes der ute, er en utfordring mange med type 2 diabetes opplever, at de ofte kun får oppfølging fra fastlegen, og ikke fra spesialisthelsetjenesten, noe som kan føre til variasjoner i behandlingskvaliteten.

– Vi er heldige som har aktive lokallag og fylkeslag som arrangerer møter der spesialisthelsetjenesten blir invitert for å informere om nye metoder og medisiner, sier Kværnstuen.

Hun påpeker at dette er en viktig ressurs for medlemmene, som får tilgang til oppdatert informasjon og spesialisert kunnskap som de kanskje ikke får fra fastlegen.

I tillegg arrangerer lokallagene treningsturer, personlig trener-tilbud og andre aktiviteter for medlemmene.

– Det er særlig også møtene med likepersoner mange setter pris på. På den måten kan medlemmene dele erfaringer og øke sin kunnskap om å leve med tilstanden, legger hun til og oppfordrer alle interesserte å ta kontakt med Diabetesforbundet dersom man ønsker å bli medlem. 

– Medlemskapet inkluderer et magasin med informasjon om legemidler, teknologi og andre relevante temaer. Medlemmene får også muligheten til å stille spørsmål til leger og spesialister på møtene, avslutter hun.

Av Kristian Mendoza

Next article