Skip to main content
Home » Diabetes » Kontinuerlig vevsglukosemåling ved type 2-diabetes
diabetes

Kontinuerlig vevsglukosemåling ved type 2-diabetes

Kåre Birkeland. Foto: Diabetesforbundet

1. Er kontinuerlig blodsukkermåling viktig ved diabetes?

Kontinuerlige vevsglukosemålere er svært nyttige ved type 1-diabetes, og pasienter som trenger det får det uten ekstra kostnader. Slike målere har gjort hverdagen enklere for mange og har i stor grad erstattet måling av blodsukker med fingerstikk. Det er først og fremst til nytte når brukeren skal bestemme hvilken dose av insulin de skal sette til måltidet og se effekten av den dosen de satte etterpå. Det gir en stor læringseffekt og kan gi bedre behandlingsresultater.

2. Bør da også pasienter med type 2-diabetes få vevsglukosemåler?

I dag refunderes ikke bruken av slike målere ved type 2-diabetes. Nasjonal behandlingsretningslinje for diabetes sier at de fleste personer med diabetes type 2 som ikke bruker insulin, ikke trenger å utføre hyppige egenmålinger av blodsukkeret. Men for pasienter som bruker insulin, og særlig de som bruker måltidsinsulin er blodsukkermåling viktig og nødvendig. En del av disse brukerne vil ha god nytte av vevsglukosemåler, og etter min mening vil det være ønskelig at de får refundert bruken av vevsglukosemåler.

3. Hva med pasienter med type 2-diabetes som ikke bruker insulin?

Vi kan også ha god hjelp av kontinuerlig vevsglukosemåler til pasienter som ikke bruker insulin, men da i korte perioder, brukt som et «læringsverktøy». Mange opplever det som svært nyttig å se effekten på blodsukkeret gjennom dagen av hva de spiser og hvor fysisk aktive de er. Det kan brukes ved nydiagnostisert diabetes eller for eksempel når langtidsblodsukkeret stiger og pasient og lege ikke helt forstår hvorfor. Da trenger man kanskje ikke tildele vevsglukosemåler til hver enkelt på permanent basis, men låne utstyret ut fra behandlerne til pasienten i perioder av noen uker som et diagnostisk og pedagogisk verktøy.

Av Kåre Birkeland, professor ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og overlege i endokrinologi ved Nyreseksjonen på Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus.

Next article