Home » Kronisk nyresykdom » Tidlig diagnose ved nyresykdom kan redde liv
Diabetes

Tidlig diagnose ved nyresykdom kan redde liv

Oppdager man kronisk nyresykdom tidlig, kan man bremse utviklingen av sykdommen og pasienter får mindre risiko for andre sykdommer. Foto: Getty Images

Kronisk nyresykdom gir lite symptomer og plager. Hvis man ikke leter etter sykdommen, vil man heller ikke finne den. Derfor er det veldig viktig at dem som er i risikogruppen går til legen og tar med en urinprøve.

Rundt ti prosent av Norges befolkning går rundt med kronisk nyresykdom. De fleste vet ikke om det. Kronisk nyresykdom er en sykdom som for de fleste utvikler seg langsomt, og man kan gå i årevis uten symptomer mens nyrenes funksjon blir dårligere og dårligere. De aller fleste vil ikke trenge verken dialyse eller transplantasjon eller oppleve at nyrene svikter helt. Hvorfor er det da så viktig å oppdage sykdommen tidlig?

– Det vi er bekymret for, er at kronisk nyresykdom disponerer for hjerte- og karsykdom. De fleste med kronisk nyresykdom rekker aldri å komme til meg før de får en hjerte- og karsykdom som en komplikasjon av nyresykdommen. Vi ønsker å identifisere pasientgruppen tidligere siden nye behandlinger kan forebygge komplikasjoner av sykdommen. I tillegg er det selvfølgelig en ekstra gevinst at færre får nyresvikt i endestadiet, sier Bård Waldum-Grevbo, nefrolog og overlege ved Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Bård Waldum-Grevbo

Nefrolog og overlege ved Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Risikogruppene

Waldum-Grevbo forteller at det er flere årsaker til kronisk nyresykdom. Det er ikke meningen at hele befolkningen skal screenes, men kronisk nyresykdom oppstår ofte sammen med andre sykdommer.

– Hvis man har høyt blodtrykk, diabetes eller hjerte- og karsykdom, som hjerneslag eller hjerteinfarkt, så har man også høyere risiko for kronisk nyresykdom. Hvis vi undersøker disse gruppene, vil vi fange opp det store flertallet av pasienter som har kronisk nyresykdom, sier Waldum-Grevbo.

Urinprøve fremfor blodprøve

Pasienter med diabetes skal ta urinprøve og sjekke for nyresykdom hvert år. Den samme anbefalingen gjelder også pasienter med høyt blodtrykk og dem som har etablert hjerte- og karsykdom. Likevel er det ikke alltid det blir gjort.

– Fastlegen har mange oppgaver og mange ting de skal huske på. Vi ønsker at det skal bli mer vanlig å sjekke for kronisk nyresykdom hos pasienter med høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom, sier Waldum-Grevbo.

Han legger til at ved undersøkelse av proteiner i urinen, vil man oppdage nyresykdom tidligere enn ved å blodprøve.

– Dersom man bare baserer seg på blodprøve, vil man overse pasienter i tidlige stadier. Vi har et ønske om at det blir tatt mer urinprøve. Da kan vi oppdage flere pasienter tidligere og gi livsstilsråd og medikamentell behandling som forebygger videre utvikling, sier han.

En bedre alderdom

Oppdager man kronisk nyresykdom tidlig, kan man bremse utviklingen av sykdommen og pasienter får mindre risiko for andre sykdommer. 

– Jeg liker å si at de tiltakene vi gjør, ikke er for at pasienten skal få se sine egne barn vokse opp, men for at de skal få oppleve barnebarna, sier Waldum-Grevbo.

Viktig å følge livsstilsrådene

Tidligere har man ikke hatt så mye behandling å spille på ved nyresykdom. Nå kommer det mye ny kunnskap og nye medisiner.

– Opplæring i kosthold, saltrestriksjon, røykeslutt, vektkontroll og mosjon er viktig. Det er de samme livsstilsrådene som gjelder den generelle befolkningen, men i denne pasientgruppen er det ekstra viktig å følge disse rådene, sier Waldum-Grevbo.

Nefrologens råd til legebesøket

Fastlegene har mange oppgaver, så det kan være utfordrende å forholde seg til alle sider ved sykdommene de møter i sin hverdag.

Det er i pasientenes interesse at de selv holder seg oppdatert rundt behandling og utredning av sin egen sykdom.

Snakk med fastlegen om nyreverdiene.

Av Marte Frimand

Neste artikkel