Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Gentesting gir persontilpasset behandling ved kreft
Sponset

Ved å utføre gentester på kreftcellene kan persontilpassede medisiner tilbys flere pasienter.

Antall nye krefttilfeller per år har økt i Norge, men heldigvis er overlevelsen på vei opp. I dag overlever nærmere tre av fire kreftpasienter, i fem år eller mer. For de berørte er riktig behandling helt avgjørende for utfallet av sykdommen. Ved hjelp av en revolusjonerende teknikk undersøkes kreftcellenes gener for å kartlegge arvematerialet raskt, og dermed kunne tilby målrettet behandling. Teknologien kalles NGS, Next Generation Sequencing, eller neste generasjons sekvensering på norsk.

Ingen er like

Åslaug Helland, spesialist i onkologi, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, forteller at for å kunne gi best tilpasset behandling, så må de vite mer om kreftcellenes egenskaper.

– Tidligere var det slik at alle med den samme kreftdiagnosen ble behandlet likt. Noen fikk utbytte av behandlingen og andre ikke. Det vi vet i dag er kreftsvulster er forskjellige, og den medisinen som hjelper for et menneske, hjelper ikke for et annet. Det å bruke verdifull tid på medisin som ikke virker er ikke særlig hensiktsmessig. Ved å gjøre en analyse av pasientens kreftceller, kan vi eventuelt foreslå en tilpasset behandling akkurat for den pasienten og den krefttypen, forklarer Helland.

Åslaug Helland

Overlege ved Radiumhospitalet, forskningsleder ved Kreftklinikken og professor vedUniversitetet i Oslo

Dersom en pasient får behandling som ikke har effekt, kan det både gi bivirkninger og seneffekter, men ikke minst koste dyrebar tid. Ved hjelp av en nyetablert metode, analyseres nå 500 gener for å avdekke egenskaper og nyttig informasjon som kan gi best og riktig behandling tidlig.

– Dette er avansert diagnostikk som kan tilbys pasienter i det offentlige helsevesenet. Metoden er etablert i Oslo (OUS og Ahus) og i Bergen, og prøver tas fra pasienter i hele Norge. Metoden etableres nå på alle universitetssykehus i Norge, og muliggjør det som kalles presisjonsmedisin.

Neste generasjons sekvensering

Dine gener består av DNA som inneholder mye informasjon. En endring i DNA-sekvensen til en celle kalles en mutasjon. En slik mutasjon kan være helt ufarlig, men kan også føre til utvikling av for eksempel kreft. Ved å gjennomføre NGS-diagnostikk kan mange gener testes på en gang og avdekke bestemte genmutasjoner, noe som kan være til god hjelp på veien til å finne riktig behandling til kreftpasientene.

– Dersom NGS-testingen avdekker en bestemt genfeil, kan pasienten søke om å delta i studier eller kunne motta nye medisiner tilpasset seg og sin kreftsykdom.

Mange pasienter i dag får allerede gjennomført gentester og får riktig og god standard behandling, og nye medikamenter utvikles stadig.

– Jeg kjenner til pasienter som har fått diagnosen lungekreft og som gikk på medisiner som ikke hadde effekt. Ved å analysere gentester viste det seg at en liten gruppe på kun to prosent hadde forandringer i noen av genene. Når vi visste dette og medisinene ble tilgjengelig, så kunne de starte behandlingen med en gang. Jeg har pasienter som har gått på dette i over fire år med god effekt.

Det er stadig utvikling av nye medisiner for nye grupper av pasienter. For at pasienter skal ha tilgang til de nye medisinene må vi sikre at diagnostikken er på plass. Her har det offentlige lagt ned mye ressurser de siste årene, forteller Helland.

Viktig med kliniske studier

Kliniske studier er viktig for å kunne lære mer om kreftutvikling og mutasjoner, og for å kunne tilby ny behandling som ellers ikke ville vært tilgjengelig i Norge. I tillegg vet vi at noen medisiner allerede i dag krever avansert diagnostikk for å kunne brukes fornuftig.  

– Det er viktig at alle pasienter har mulighet til at kreftcellene gentestes, slik at man vet hvilke behandlingsmuligheter som er relevant for den enkelte pasients kreft. Dersom avansert gentesting ikke er etablert på pasientens lokalsykehus, kan prøver sendes for analyse ved universitetsklinikk som har etablert NGS, sier Helland avslutningsvis.

NO-LK-0922-00001 sept 22

Av Cathrine Naglestad

Next article