Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Samarbeid er en forutsetning for at vellykket forskning skal komme pasientene til gode
Sponset

Sammen med Kite er Gilead Sciences i forkant av forskning og utvikling innen cellebasert kreftbehandling. Nå tar de steget mot nye kreftbehandlinger innen avansert kreftomsorg.

– Celleterapi betyr en helt ny æra og mulighet til å behandle pasienter med langtkommen kreft, sier Clemens Schödl, administrerende direktør i Gilead Sciences i Norden.

Clemens Schödl

Administrerende direktør i Gilead Sciences i Norden

I over 30 år har Gilead Sciences utviklet banebrytende medisiner mot en rekke alvorlige og livstruende sykdommer. Med røtter i virologien har de utviklet vellykket behandling mot flere alvorlige virussykdommer.

– HIV har gått fra å være dødelig til å bli en kronisk sykdom, og i dag kan pasienter med hepatitt C bli kurert. Nå bruker vi våre høye standarder for å gjøre en forskjell og vår omfattende forskningskompetanse for å utvikle nye kreftbehandlinger, sier Clemens Schödl.

Innovasjon og forskning for fremtiden

Sammen utvikler Gilead Sciences og Kite nye kreftbehandlinger der pasientens egne T-celler, som er en del av kroppens immunsystem, brukes til å bekjempe sykdommen.

– Forskningen har ført til en såkalt CAR T-behandling (kimeriske antigenreseptor-T-celler). Når CAR T-cellene kommer i kontakt med kreftcellene i pasientens kropp, aktiveres de. De begynner da å dele seg kraftig for å mestre og slå ut kreftceller, forklarer Clemens Schödl.

Gilead Sciences driver også forskning der forståelsen av kroppens immunsystem har spilt en sentral rolle i behandlingen av nye sykdommer. Som en del av arbeidet utvikles forskningsporteføljen kontinuerlig gjennom oppkjøp. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Stadig flere blir helbredet for brystkreft og det er godt håp om at suksessen vil fortsette. Overlevelsen ved brystkreft med spredning har også blitt forlenget og livskvaliteten økt. Dette er store skritt i riktig retning innen kreftomsorgen.

– I 2020 utvidet vi porteføljen vår ved å anskaffe godkjente onkologiske legemidler rettet mot å behandle pasienter med kreft. Vi har nå 27 interne onkologiprogrammer i klinisk stadium, alle fokusert på å hjelpe pasienter med store medisinske behov. Våre oppkjøp har hjulpet oss med å skape en pipeline med en langsiktig forpliktelse til å behandle pasienter med kreft som er vanskelig å håndtere, sier Clemens Schödl, administrerende direktør for Gilead Sciences i Norden.

Visjon: Kurere vanskelige kreftformer

En hjørnestein i Gilead Sciences er å gjøre en forskjell for pasienter som virkelig trenger det. Et nært og bredt samarbeid med forskningsmiljøer, helsevesen og myndigheter sikrer at kliniske studier kan gjennomføres og nye medisiner utvikles.

– Visjonen er å på sikt kunne kurere pasienter med ulike typer alvorlig kreft. For at vellykket forskning skal komme pasientene til gode, er samarbeid og partnerskap på tvers av sektorgrenser en grunnleggende forutsetning, sier Clemens Schödl.

NO-COR-0001 Date of preparation 2022-09

Next article