Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » 5 ting som kan gjøre at flere overlever kreft
Kreft

5 ting som kan gjøre at flere overlever kreft

Kreftpasient
Kreftpasient
Foto: Getty Images

Daniel Heinrich er kreftlege og overlege ved Sykehuset Innlandet, og leder av Norsk onkologisk forening. Han har jobbet mange år med kreftpasienter, og har listet opp fem punkter som kan gjøre at flere overlever kreftdiagnosen, og får et bedre liv med kreftsykdom.

1. Bedre behandling

– Vi må jobbe videre for å få stadig bedre behandling. Behandling inkluderer ikke bare medikamenter, men også bedre strålebehandling, kirurgi og bedre samspill mellom alle de behandlingsformene vi har. Det viser seg at det å kombinere flere typer behandling, gir bedre resultat enn bare å bruke én behandling for mange krefttyper, sier Heinrich.

Avansert immunterapi er en behandlingsform vi vil se mer av i fremtiden.

– Vi tar immuncellene ut av kroppen og forandrer dem genetisk i laboratoriet, for så å sette dem tilbake. Vi forteller immuncellene hva de skal angripe når de kommer tilbake i kroppen. Dermed får vi en målrettet behandling i stedet for vanlig immunterapi, der det alltid er en bekymring at immunsystemet også angriper friske organer og pasienten får mye bivirkninger, sier Heinrich.

Foreløpig fungerer denne behandlingen godt på blod- og lymfekreft, mens man ikke helt har knekt koden for andre krefttyper ennå.

– Men vi er optimistiske, og tror at det skjer innen overskuelig fremtid, sier Heinrich.

Daniel Heinrich

Kreftlege og overlege ved Sykehuset Innlandet, og leder av Norsk onkologisk forening

2. Gode screeningprogram

Vi har hatt screeningprogram for brystkreft og livmorhalskreft i mange år. Nå kommer det også to nye screeningprogram for lungekreft og tykktarm- og endetarmskreft.

– Det er generelt en fordel å oppdage all kreft tidlig, men spesielt lungekreft. Det er bare i det første stadiet av kreften at vi kan operere. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest leveår, og det er særlig viktig å oppdage det tidlig, sier Heinrich.

Ved screening er det dessverre risiko for at noen pasienter vil få diagnostisert kreft i et veldig tidlig stadie. Så tidlig at man ikke vet om det noensinne hadde blitt alvorlig kreft.

– Noen blir kanskje overbehandlet for noe kroppen hadde ryddet opp i selv. Men tallenes tale er ganske tydelig: Hvis vi gjør screening riktig, så går dødeligheten ned, sier kreftlegen.

3. Forebygging

Det beste hadde jo vært hvis folk ikke fikk kreft i det hele tatt. Mange krefttyper er livsstilssykdommer, der en usunn livsstil bidrar til kreftutvikling.

– Dersom alle i Norge hadde begynt å følge anbefalingene om minst en halv time med fysisk aktivitet hver dag, sunt kosthold og ikke røyke, ville mange tusen færre fått kreft hvert år, sier Heinrich.

4. Flere ressurser

– Når antall krefttilfeller går opp, samtidig som pasientene lever lenger med sin kreftsykdom, trenger vi også flere folk til å ta vare på kreftpasientene. Vi trenger flere kreftleger, kirurger, sykepleiere og alle som utøver støttefunksjoner for pasientene, sier Heinrich.

Mange kreftavdelinger i landet sliter med å rekruttere nok folk. Det er nesten bare de store sykehusene i Oslo som ikke har det problemet.

– I tillegg må vi automatisere alt som kan automatiseres. Vi trenger mer teknologi, som kunstig intelligens. Teknologi kan gjøre flere av rutineoppgavene, så menneskene kan bruke tiden sin på pasientene, sier Heinrich.

5. Pakkeforløp hjem

Pakkeforløp hjem er foreløpig et kartleggingsverktøy som undersøker hvilke behov pasientene har når de kommer hjem etter behandling på sykehus. Selv om man er ferdigbehandlet, betyr det ikke at man nødvendigvis er frisk.

– Man skal ikke bare overleve kreft, men man skal også leve bra etter en kreftdiagnose. Vi trenger bedre oppfølging av pasientene og alle utfordringene og problemene som kan dukke opp etter man har hatt en alvorlig sykdomsdiagnose. Her er det viktig å se på både fysiske utfordringer, men også psykiske og mentale utfordringer, sier Heinrich.

Next article