Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Vurdering av behandling ved brystkreft med spredning mulig etter to uker
Sponset

Ny studie om brystkreft med spredning viser at det allerede etter to uker er mulig å vurdere om behandlingen er effektiv.

Brystkreftpasienter med spredning lever i gjennomsnitt lengre i dag enn for ti år siden. Nye effektive legemidler og bedre behandling er noen av årsakene. Takket være en ny studie om monitorering av brystkreft med spredning, er det nå mulig å allerede etter to uker vurdere effekten av behandlingen.

– Gjennom å måle aktiviteten av enzymer tymidinkinase (TK) som finnes i blodet, går det an å få en oppfatning av hvor raskt cellene deler seg. Jo høyere delingstakt en kreftcelle har, desto mer enzym dannes. Metoden gir både raskere svar og er mer kostnadseffektiv enn for eksempel røntgen. Det gjør det også mulig å monitorere hvordan en pasient responderer på en behandling over en lengre periode, sier Dr. Luca Malorni, MD, PhD, ved Pratosykehuset i Italia.

Dr. Luca Malorni

MD, PhD, ved Pratosykehuset i Italia

Foto: privat

Forbedret livskvalitet og levetid

Testene krever ingen spesialutdannet personal, resultatene er enkle å forstå og kostnaden er lav. Disse tre faktorene gjør at testene kan gjennomføres i stor skala.

– Pasientene som deltok i studier tok den første blodprøven femten dager etter påbegynt behandling, og deretter enda en blodprøve etter 28 dager, en uke etter siste behandling.

Resultatene for pasientene ble delt inn i tre grupper. I den første gruppen var resultater med lavt TK-verdi ved begge testtidspunktene. I den andre gruppen var det de med lavt TK-verdi ved første test, men høy verdi ved andre test. Den tredje gruppen bestod av de med høy TK-verdi både etter første og andre test.

Biovicas biomarkør er den eneste vi har arbeidet med som etter bare to uker kan vise om en behandling er effektiv. Studien er et viktig steg for å forutsi hva en behandling har for prognose, og gjør det samtidig mulig å skreddersy behandling. Brystkreftpasienter med spredning får forbedret livskvalitet og kan leve lengre, avslutter Dr. Luca Malorni.

Av Sofia Gad

Next article