Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Gjennom innovasjon og samarbeid ønsker vi å endre hvordan kreft behandles
Sponset

Sammen leder Gilead Sciences og Kite an i forskningen og utviklingen av behandling for noen av de mest utfordrende kreftformene.

– Gjennom innovasjon ønsker vi å endre hvordan kreft behandles, og bidra til å forlenge livet for personer som lever med kreft med spredning, sier Clemens Schödl, administrerende direktør for Gilead i Norden.

I løpet av 35 år har Gileads mål vært å utvikle innovative behandlinger mot en rekke alvorlige og livstruende sykdommer. Med sterke røtter innen virologi har Gilead utviklet vellykkede behandlinger mot flere alvorlige virusinfeksjoner. HIV har gått fra å være dødelig til å bli en kronisk sykdom, og i dag kan pasienter med hepatitt C helbredes. De siste to årene har de jobbet banebrytende og lyktes tidlig med å gjøre en forskjell i kampen mot Covid-19.

Clemens Schödl

Administrerende direktør for Gilead i Norden

Foto: Feelimage Matern

Lenger liv for personer med brystkreft med spredning

En ambisjon hos Gilead Sciences er å skape en fremtid som bidrar til å forlenge livet for personer som lever med kreft, og i siste instans finne en kur mot alvorlige kreftsykdommer.

– Nå anvender vi våre høye standarder og innovative kraft for å gjøre en forskjell også for pasienter med brystkreft med spredning, inkludert vanskelige former som trippel-negativ brystkreft, som ofte rammer yngre kvinner, forteller Clemens Schödl.

– Hvert år dør rundt 580 kvinner i Norge av brystkreft, og nesten alle har hatt kreft med spredning. Dette ønsker vi å bidra til å endre.

Innovasjon og forskning for fremtiden

Med målet om å finne behandlinger som hemmer utviklingen av kreft, fokuserer Gilead sin forskning på tre hovedmekanismer; ved å indusere programmert celledød, aktivere immunmediert celledød og endre det tumorfremmende mikromiljøet.

– Forskning har for eksempel ført til en såkalt CAR T-behandling (chimeric antigen receptor T-celler). Når CAR T-cellene kommer i kontakt med kreftcellene i pasientens kropp, aktiveres de. De begynner deretter å dele seg kraftig for å bekjempe og eliminere kreftcellene, forklarer Pascal van Peborgh, Sr Director Medical Affairs Norden.

– Vi utvider kontinuerlig vår portefølje gjennom oppkjøp og egen forskning, og har i dag over 40 programmer i klinisk utvikling med potensiale til å hjelpe pasienter som lever med alvorlige kreftsykdommer i fremtiden.

Pascal van Peborgh

Sr Director Medical Affairs Norden

Foto: Annika Falkuggla

– Et nært og bredt samarbeid med forskningsgrupper, helsetjenesten, politikere og myndigheter sikrer at kliniske studier kan gjennomføres, og nye behandlinger utvikles til beste for pasienten, sier Clemens Schödl. – Vår visjon er å endre hvordan kreft behandles. For at vellykket forskning skal komme pasientene til gode, er samarbeid og partnerskap over sektorgrensene en grunnleggende forutsetning.

Av Gilead Sciences

Next article