Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » BeiGene satser i Norden: Behovet for nye kreftmedisiner er stort
Sponset

BeiGene utvikler innovative kreftmedisiner med et tydelig pasientfokus tidlig i legemiddelutviklingsprosessen.

Det globale forskningsintensive bioteknologiselskapet BeiGene har vært etablert i Norden siden 2021. Med det får også norske pasienter og norsk helsevesen tilgang til nye behandlingsalternativer. Målet er å hjelpe flere kreftpasienter, og samtidig bidra til likeverdig helsehjelp med mennesket i fokus.

– Vi er et lidenskapelig og engasjert team i Norden som alle drives av å gjøre en forskjell. Ettersom selskapets strategi gjør at vi kan handle lokalt, har vi mandat til å gjøre det som er best i hvert enkelt land med sikte på at pasientene skal få tilgang til gode medisiner, sier Carl-Gustav Fabiansson, leder for Norden i BeiGene.

Et kjærkomment tilskudd

BeiGenes legemiddel ble godkjent i Norge i 2022, og er et kjærkomment tilskudd til norsk kreftomsorg.

– Det er gledelig at også norske pasienter har tilgang til et nytt legemiddel som utfyller helsevesenets eksisterende behandlingsarsenal, sier Carl-Gustav.

Likevel opplever han at det i mange tilfeller tar for lang tid å nå ut med nye behandlingsalternativer.

– Prosessene er ofte kompliserte og tidkrevende. Dette fører til at tiden fra europeisk godkjenning er lang før medisinen når pasienten, sier Norden-sjefen.

Vi har fått mulighet til å legge noen av våre kliniske studier til Norden for å øke kunnskapen om ulike behandlingstilbud i nordisk helsevesen.

Satser stort på forskning og utvikling

BeiGene har et av verdens største forskerteam innen onkologi med mer enn 950 egne eksperter på området. Selskapet har over 90 pågående eller planlagte kliniske studier, samt 30 ekstra mulige kandidater. Visjonen er å nå kreftpasienter uansett hvor de er i verden.

– Vi satser på en bred pipeline med potensial til å adressere opptil 80 prosent av verdens kreftformer. Vårt primære kliniske fokus er blodkreft og solide svulster. Behovet for nye medisiner med innovative behandlingsmekanismer er omfattende, sier Astrid Ottosson Wadlund, medisinsk direktør i Norden.

Pasienten skal inkluderes

I utviklingen av kreftmedisiner, er det viktig å inkludere pasientene tidlig i prosessen. Det er noe BeiGene er veldig opptatt av.

– Vi har fått mulighet til å legge noen av våre kliniske studier til Norden for å øke kunnskapen om ulike behandlingstilbud i nordisk helsevesen. De kliniske studiene skaper igjen tidlig erfaring som kommer pasienten til gode. Vi er en langsiktig aktør som er kommet for å bli, sier Astrid.

Om BeiGene

• 11 000+ ansatte

• 950+ forskere

• Rekrutterer pasienter i 45+ geografiske områder

• Aktiv i 5 kontinenter

Av Marte Frimand

Next article