Home » Sammen mot kreft » Bedre behandling med kreft-app
Sammen mot kreft

Bedre behandling med kreft-app

Kaiku gir kreftpasienter økt kontroll med behandlingen, som både blir bedre, gir økt livskvalitet og er besparende for helsevesenet. Foto: Nordlandssykehuset

Med appen Kaiku Health gir Nordlandssykehuset kreftpasientene anledning til økt involvering i egen behandling. Det gir bedre kvalitet, økt sikkerhet og besparende gevinster.

En av dem som bruker Kaiku, er brystkreft-pasienten Hanne Thomassen, som føler den har vært til stor hjelp. Hun fikk konstatert kreft i det ene brystet våren 2021, og gikk inn i et såkalt pakkeforløp, med planlagt start av cellegift-behandling, til det ble fastslått at spredningen var så stor at videre kurativ behandling var nytteløs. Hanne har siden mottatt palliativ behandling, og blir ikke frisk. Kreften har også, via blodomløpet, spredd seg til andre organer.

– Da jeg var til kontroll på Nordlandssykehuset sist vinter, ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å prøve ut Kaiku-appen, og den har jeg nå brukt jevnlig siden februar. Før det måtte jeg sitte pal ved telefonen og vente hver gang jeg tok blodprøver før ny tablettkur. Nå tar jeg bare blodprøven, og får umiddelbart en melding i appen, med sykepleiers vurdering, sier hun.

Hanne Thomassen

Brystkreft-pasient og Kaiku-bruker

– Det etterfølges av forskjellige oppfølgingsspørsmål om symptomer, eventuell feber, vekt og litt forskjellig, og skulle noen av svarene gi grunn til bekymring, blir jeg oppringt med en gang, uten at jeg trenger å forlate hverken jobben eller egen stue. Når reseptene løper ut, er det bare å be om fornyelse i appen. Det betyr ikke at det er helt slutt på telefonsamtaler, for jeg kan fortsatt ringe når jeg vil, så for meg har dette fungert veldig bra, og så er det jo en fordel at appen er veldig enkel i bruk.

Foto: Nordlandssykehuset

Pasientsentrert initiativ

En skulle kanskje tro de digitale hjelpemidlene primært brukes som kompensasjon for ressursmangel, men Ellinor Haukland, kreftlege ved sykehuset, forteller at hovedmotivet er å bedre kvaliteten og involvere pasientene mer i egen behandling.

– Pasientene selv er den største ressursen vi har. Ved bruk av teknologi kan vi støtte dem, gi bedre tilgang til informasjon og bidra til å gjøre tilværelsen deres bedre. Det handler jo bare om å spille på lag, til det beste for alle. Kaiku er et pasientsentrert initiativ, hvor vi tar i bruk teknologi for å bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, ved å involvere pasientene mer, forklarer hun.

Ellinor Christine Haukland

Kreftlege ved Nordlandssykehuset

– Det handler om å ta pasientene på alvor og bedre sikkerheten, samtidig som helsevesenet tjener på det. Vi blir mer effektive, jobber bedre og sparer penger. Kaiku er forskningsbasert og utviklet særskilt for mange typer kreftbehandling, og følger opp hver enkelt kreftpasient basert på individuelle behov, så for oss var appen et naturlig valg.

Pasientens premisser

– Det gir oss verdifull informasjon om pasientens allmenntilstand, bivirkninger, symptomer og plager i sanntid, slik at vi kan følge opp umiddelbart. Vi slipper tidligere til, og kan hindre en uønsket utvikling mens pasienten er hjemme, og tilpasse behandlingen deretter. Studier viser at det bedrer livskvaliteten betraktelig, med en økt overlevelse på fem til syv måneder, som er dobbelt så mye som for mange kreftmedikamenter.

– Vi får altså gitt rett behandling til rett tid, og ikke for lenge, kommer tidligere i gang og kan tilpasse behandlingen for å redusere plagene. Vi kan også mye raskere stanse uvirksom behandling eller bytte til en annen, og kaster dermed bort mindre penger.

– Vi har spurt pasientene hva dette betyr for dem, og de svarer at de føler seg tryggere, og at appen gir dem mer kontroll og mestring over egen sykdom, pluss at de faktisk får tak i oss når de trenger det. For oss betyr det mye å kunne gi behandling på pasientens premisser, så her har vi et Columbi egg, idet at vi forbedrer kvaliteten, det er nyttig for pasienten, mer effektivt og økonomisk besparende for helsevesenet.

Kaiku gir kreftpasienter økt kontroll med behandlingen, som både blir bedre, gir økt livskvalitet og er besparende for helsevesenet.

Les mer på kaikuhealth.com

NO2309129825

Av Jarle Petterson

Neste artikkel