Home » Sammen mot kreft » Økt risiko for kreft: Dette må du vite om BRCA-mangel
Kreft

Økt risiko for kreft: Dette må du vite om BRCA-mangel

Foto: Getty Images

– Faren for å utvikle bryst- eller prostatakreft økes ved mangel på proteinene BRCA1 og BRCA2, forklarer Jan Oldenburg, kreftlege på Ahus og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Han råder alle som har en familiehistorikk med prostatakreft til å oppsøke legen for sjekk.

– BRCA1 og 2 spiller en viktig rolle i å reparere DNA-skader. Mangel eller mutasjon i disse proteinene kan føre til at cellene ikke kan reparere skader effektivt, noe som øker risikoen for kreftutvikling, sier Oldenburg.

Kan føre til kreft

BRCA står for ´breast cancer susceptibility gene´ og består av to hovedtyper proteiner, BRCA1 og BRCA2. Begge spiller en viktig rolle i DNA-reparasjon.

– Proteinenes hovedoppgave er å reparere skader i DNA-et som oppstår når cellene i kroppen deler seg. På den måten hindrer BRCA-proteinene at delingen skjer ukontrollert og formerer seg som kreftceller, forklarer Oldenburg.

Sammenhengen mindre kjent

Selv om BRCA ofte er forbundet med risikoen for brystkreft, er det også en tydelig sammenheng mellom BRCA-mangel og prostatakreft. Dette gjelder spesielt hos personer med familiehistorikk av sykdommen.

En studie fra 2016, publisert i New England Journal of Medicine, viste at menn med BRCA2-mutasjoner hadde en økt risiko for å utvikle prostatakreft sammenlignet med de uten mutasjoner. Imidlertid er ikke dette like godt kjent som sammenhengen mellom BRCA-mangel og brystkreft, noe Oldenburg og flere andre kreftleger ønsker å øke bevisstheten om slik at flere menn får testet seg. 

Det er en tydelig korrelasjon mellom mangelen på BRCA-proteiner og risikoen for prostatakreft.

Jan Oldenburg

Se PSA-verdiene i blodet 

En måte å få testet seg på er, ifølge Oldenburg, at legen tar en blodprøve av deg for å sjekke PSA-nivåene i blodet. PSA står for ´prostata spesifikt antigen´ og er et enzym som produseres i overflatecellene på prostatakjertelen. Enzymet hindrer blant annet at sæden klumper seg.

– PSA-nivåene kan være høyere hos menn med prostatakreft, men det kan også være høyt hos menn med andre forhold som forstørret prostata eller prostata-betennelse, forklarer Oldenburg.

– Derfor er det viktig å konsultere legen din for å få en komplett undersøkelse og en vurdering av risikoen for prostatakreft. Det kan også være flere andre tester som legen din vil utføre for å bekrefte eller utelukke prostatakreft, presiserer han.

Genpaneler og behandling

Oldenburg forteller om genpaneler, en type genetisk test som brukes til å identifisere og analysere genetisk materiale i en persons DNA. Genpaneler brukes til å bestemme om en person bærer genetiske sykdommer eller har en genetisk disposisjon for alvorlige sykdommer.

– Genpaneler presenterer også en ny måte å vurdere hvilken behandling pasienter med spredning fra prostatakreft vil anses som mest lovende, forklarer Oldenburg og trekker frem ProBio-studien som et eksempel på dette.

ProBio-studien analyserer kreftens DNA for å se om det foreligger mutasjoner i BRCA1 og 2-proteinene.

– Å finne ut av dette gjør det enklere å velge en behandling som med stor sannsynlighet kan gi god effekt, fastslår han og opplyser at ProBio-studien allerede er i gang ved Akershus universitetssykehus (Ahus) samt sykehusene i Stavanger, Ålesund og Tromsø.

Av Kristian Fabrizio

Neste artikkel