Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Nyskapende Stressmestringsapp styrker kreftpasienters livskvalitet
Sponset

I skjæringspunktet mellom medisinsk ekspertise og teknologisk innovasjon, leverer dHealth AS og Avdeling for digital helseforskning appen StressProffen, som et håndgripelig svar på utfordringer med sykdomsrelatert stress.

I dagens moderne samfunn, hvor teknologi spiller en stadig viktigere rolle i helsevesenet, bringer dHealth AS i samarbeid med Avdeling for digital helseforskning (DIG) ved Oslo universitetssykehus (OUS) en innovativ løsning på bordet: StressProffen-appen.

Utviklingsprosessen bak StressProffen har vært en reise basert på innsikt og forståelse. Forskere og utviklere ved DIG har arbeidet tett med pasienter for å forstå deres behov og utfordringer. Resultatet? Et egenmestringsverktøy som ikke bare hjelper kreftpasienter, men også de med generelle stressrelaterte utfordringer, samt pårørende som ofte føler presset av situasjonen.

En bruker av StressProffen sier dette: «Jeg føler at appen gir meg noe i hverdagen. I situasjoner hvor jeg lett blir stresset, spesielt på jobb, har jeg kjent på at jeg har fått god nytte av øvelsene fra StressProffen».

To apper som jobber sammen

StressProffen er et resultat av solid forskning. Data viser en betydelig forbedring i livskvaliteten til brukerne som har gått gjennom programmet i appen. Den positive innvirkningen av StressProffen stopper imidlertid ikke ved kreftpasienter. Den er også designet for å hjelpe de som opplever stress i hverdagen, og pårørende som opplever stress og uro ved å ha et nært familiemedlem som er alvorlig syk.

En annen strålende innovasjon fra Avdeling for digital helseforskning er EPIO, en smertemestringsapp for personer som lever med langvarige eller kroniske smerter. Sammen med StressProffen tilbyr de to appene et omfattende lavterskeltilbud for stress- og smertemestring.

For alle landets kommuner

Disse innovative appene er ikke bare en fordel for pasienten, men også en svært kostnadseffektiv måte for kommuner å gi et godt tilbud til sine pasienter og pårørende på uten å overbelaste et allerede presset helsepersonell. Stadig flere mennesker lever lengre etter en kreftdiagnose, og utfordringene med stress i hverdagen etter behandling er derfor en stor og økende utfordring for hjelpeapparatet.  

For alle helse- og sosialsjefer, ledere av frisklivssentraler og kreftkoordinatorer i norske kommuner er dette en gylden mulighet til å forbedre livskvaliteten for deres innbyggere på en kostnadseffektiv måte.

Jeg føler at appen gir meg noe i hverdagen. I situasjoner hvor jeg lett blir stresset, spesielt på jobb, har jeg kjent på at jeg har fått god nytte av øvelsene fra StressProffen

Dedikert portal

For å forenkle implementeringen har dHealth opprettet en dedikert portal for kommunale ansatte. Her kan de invitere innbyggere til å laste ned og bruke appene. Begge appene er samlet under én portal, noe som gir kommunen en kostnadseffektiv løsning. Videre er personvern en topp prioritet da ingen sensitiv informasjon sendes fra appene.

En region som har begynt å tilby dette til sine kreftrammede innbyggere og deres pårørende, er Valdresregionen. Her er dette nå en del av kreftkoordinators verktøykasse for de som sliter med stress, angst og uro etter kreftdiagnose.

Åpen for alle

For de som opplever stress i hverdagen, og som ikke har tålmodighet til å vente til deres kommune tilbyr denne tjenesten, er det mulig å ta disse appene i bruk på eget initiativ. Kostnaden for appene er overkommelig, og de er tilgjengelig på App store og Google Play.

Dette initiativet fra dHealth i samarbeid med Oslo Universitetssykehus illustrerer styrken i å kombinere medisinsk forskning med moderne teknologi for å forbedre pasientomsorgen. Og det offentlig/private samarbeidet viser også en kostnadseffektiv og smidig tilnærming til å få forskningstunge løsninger ut i markedet. Ved å fokusere på pasientperspektivet og deres unike behov, har StressProffen og EPIO gitt en livslinje til de som strever med sykdomsrelatert stress eller langvarig smerte.

Kunnskapsbaserte apper for stress- og smertemestring

Av Oddvar Meyer

Next article