Hjernen og hjertet
Endret livsstilen med Hjerteløftet
For ett år siden var Fred Arne Norvang hos legen enda en gang. Han følte seg ikke bra, og de bakenforliggende årsakene skyldes trolig en usunn livsstil. Så fikk han tilbud om å bli med på Hjerteløftet, noe som endret livet hans.