Jente med lue
Kvinnens helse
Er forskning på kvinner dyrere?
Det har vist seg å være dyrere og vanskeligere å forske på kvinner enn på menn. 1.6 millionerklubben Norge ønsker å spre kunnskap om kvinners helse, og jobber med å sette mer fokus på kvinnehelse. I år er målet å bli mer synlige i landet.