Skip to main content
Home » Overgangsalderen » Vet vi nok om overgangsalderen?
overgangsalderen

Vet vi nok om overgangsalderen?

De mest kjente symptomene er humørsvingninger, hetetokter og uregelmessige blødninger. Illustrasjon: Getty Images

TV2s kjente fjes Eli Kari Gjengedal hadde et overraskende møte med overgangsalderen og uttalte at hun trodde hun var alvorlig syk. Saken nådde førstesidene og er et godt eksempel på at vi vet for lite om hvordan denne fasen, som halvparten av jordens befolkning går gjennom, arter seg.

avatar

Grete Herlofson

Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

At en opplyst kvinne i 2019 ikke kjenner godt nok til hva som kan være de første tegnene på overgangsalderen, er dessverre ikke overraskende. Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, har fortsatt ikke norske kvinner god nok kunnskap om egen helse. Vi trenger kunnskap for å sikre gode kvinneliv, også gjennom overgangsalderen. For noen blir denne perioden av livet mer krevende enn hva den hadde trengt å være.  

Dette skjer i kroppen

Noen år før menstruasjonen opphører, starter overgangsalderen (klimakteriet). Det er helt vanlig at dette starter i 40-årene og jo nærmere du kommer stans av menstruasjon, jo mindre hormoner produserer eggstokkene. Dette kan gi ulike fysiske utslag.

Overgangsalderen oppleves ulikt fra kvinne til kvinne. De mest kjente symptomene er humørsvingninger, hetetokter og uregelmessige blødninger. Noen av symptomene er direkte knyttet til hormonmangel som oppstår på grunn av at eggstokkene ikke lengre produserer østrogen.

Symptomer som angst, uro og nedsatt seksuell lyst forbindes ofte med overgangsalderen, men har ingen dokumentert sammenheng. Derfor er de fleste forskere i dag tilbakeholdne med å hevde at dette er symptomer som klart er forbundet med overgangsalderen (Gjelsvik, 2015). Overgangsalderen kan også oppleves positivt, at det føles godt å være ferdig med «hormonenes tyranni» og krav om reproduksjon.

Hormonbehandling

En tredjedel av alle kvinner får plagsomme symptomer som kraftig nattesvette og søvnproblemer (Hvas, 2018). Mange av dem får et bedre liv med hormonbehandling, men antallet kvinner som tar hormoner i overgangsalderen er færre enn tidligere. Etter at en amerikansk studie (WHI) påviste bivirkninger som økt risiko for brystkreft og hjerte- og karsykdommer, ble antall kvinner som tar hormoner halvert.

Rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» som Sanitetskvinnene publiserte i 2018 sammen med Kilden Kjønnsforskning, peker på en nyere studie fra USA som ikke viser økt dødelighet blant hormonbrukere. Det er derfor viktig med en helhetlig tilnærming til hormonbehandling for hver enkelt kvinne. Hvor kraftige er plagene ved overgangsalder, hvor høy er egentlig risikoen for hjerte- og karsykdom og brystkreft? Og hvor lenge bør hun fortsette på preparatene?

Viktig med forskning

Vi blir stadig eldre. Men selv om levealderen øker, kommer ikke overgangsalderen senere i livet. Vi vet eksempelvis lite om hva det betyr for kvinner å leve 30 år uten østrogenproduksjon. Det gir oss enda flere kunnskapshull som krever ny forskning.

Men noe vet vi. Vi vet at overgangsalderen kommer til alle kvinner som opplever å bli godt voksne. Overgangsalderen er en tilstand det ikke snakkes høyt om, og derfor er det viktig at kjente personligheter som Gjengedal står frem. Sensasjonen er derimot ikke at Eli Kari Gjengedal har kommet i overgangsalderen, det er livets gang. Det som derimot ville ha vært en sensasjonen var om overgangsalderen ikke kom til Eli Kari. Men det ville neppe nådd overskriftene.

Av: Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Next article