Skip to main content
Home » Overgangsalderen » Behandling av overgangsplager
Overgangsalderen

Behandling av overgangsplager

Overgangsalderen har tydelige kjenne- tegn og starter for mange allerede i 40-årsalderen når den hormonelle ubalansen skaper store endringer. Foto: Getty Images

I en kvinnes liv er det fem faser som er styrt av hormoner: barndom, pubertet, reproduksjon, graviditet og overgangsalder. Overgangen fra fertil kvinne til det vi kaller overgangsalderen, kan påvirke enkelte dramatisk. For en del vil denne perioden vare i svært mange år.

Overgangsalderen har tydelige kjennetegn og starter for mange allerede i 40-årsalderen når den hormonelle ubalansen skaper store endringer.

Alternative løsninger

Professor Andrea Genazanni er en av de mest berømte gynekologene i Italia og har jobbet i mange år med kvinner i overgangsalderen. 18. juni 2018 holdt «Den internasjonale skolen for gynekologi og reproduktiv helse (ISGRE)» et seminar for norske gynekologer. Professor Andrea R. Genazzani var foreleser og snakket om «Alternative løsninger i behandlingen av problemer i overgangsalderen».

– Erfaring forteller oss at det er fordeler ved å opprettholde den hormonelle balansen og bruke hormonterapi (HT), men studier viser at HT alene ikke er nok. I tillegg trenger vi en løsning som kan brukes trygt og langsiktig. Det er viktig for en god aldring og optimal livskvalitet, sier Andrea Genazanni.

Etterligner naturen

–” Biomimetikk” er en tilnærming som søker å etterligne naturen. Denne tilnærmingen er grunnlaget for utviklingen av DT56a. DT56a er en unik substans fra planteriket, som har en gunstig effekt på viktige vevstyper i kroppen. Det har vært forsket på DT56a i flere år, og publisert 17 studier i anerkjente internasjonale tidsskrifter, fortsetter Genazanni.

– Østrogenreseptorer (ER) finnes i det meste av kvinners vev. Når østrogenproduksjonen synker i overgangsalderen, skaper det ubalanser som påvirker alle organer, men DT56a påvirker noen av reseptorene slik at balansen gjenopprettes. Det fine er at påvirkningen fra DT56a er selektiv og bare gir effekt i det vevet man ønsker å påvirke sier professoren.

I oktober 2017 var jordmor Siri von Krogh fra overgang.no så heldig å få et intervju med professor Genazzani om overgangsalder, helse og hva som kan hjelpe.

1. Hva er forskjellen på DT56a og soya?

Forskjellen er at DT56a kommer fra soya, men det er et ekstrakt fra soya som har blitt modifisert. DT56a har blitt behandlet med enzymer og er derfor transformert slik at molekylene lettere blir tatt opp i tarmen.

Det er som når man koker en kylling. Det er fortsatt en kylling men den har endret seg og man kan spise den og kjøttet er annerledes, proteinene i kjøttet er endret av varmen.

2. Vet du om det er en genetisk forskjell mellom mennesker i forhold til opptaket av soya i tarmene? Hvis det er tilfelle, vil det være forskjellig fra person til person?

Soyaproduktenes absorbsjon fra tarmen avhenger også av den enkeltes bakterieflora og kvaliteten på disse bakteriene i tarmene. DT56a er allerede modifisert slik at det blir lettere for tarmen å ta det opp. Noen har bakterier som gjør at absorbsjonen er bedre, mens hos andre kan den være noe redusert, men alle vil oppta noe.

Det vil være individuelle forskjeller, som det er med alle medisiner og kosttilskudd. Hvis man kjenner dårlig effekt, vil det være naturlig å øke dosen litt til man kommer frem til en dose som gjør at man kjenner god effekt. Noen vil også kunne greie seg på en lavere dose enn den som opprinnelig er anbefalt.

3. Kan man måle effekten av soya i blodet eller andre steder?

Menopause er en tilstand der det er lett å måle effekten av stoffene. De fleste har klare symptomer, som hetetokter, tørr skjede, søvnproblemer, humørsvingninger og mindre synlige som benskjørhet, derfor er det lett å måle effekten fordi disse symptomene er så konkrete.

Kvinner i overgangsalderen har en lavere produksjon av østrogen. Soyaprodukter som Femarelle virker på østrogenreseptorene slik at DT56a blir tatt opp av kroppen. Man kan med letthet måle de forskjellige stoffene i blodet, akkurat som man kan med andre stoffer, som østrogen.

4. Skal man begynne tidlig eller sent i overgangsalderen med soya?

Naturen er tydelig her, når man mister det som gjør at man kan ta opp enkelte stoffer i kroppen vil det bli en effekt. Derfor må man gi behandlinger så tidlig som mulig, men ikke før man er i overgangsalderen.

Det er viktig å ta for eksempel Femarelle helt til overgangsalderen er over, kanskje også resten av livet, ettersom overgangsalderen vil vare livet ut hos noen. Jo lengre man har kommet inn i overgangsalderen, desto lengre vei er det for kroppen å komme tilbake til slik man hadde tidligere.

5. Hvordan er den kognitive effekten av Dt56a til sammenligning med østrogen?

Man må se på folks engstelse i forhold til å ta hormoner, fordi det finnes undersøkelser som viser at det kan være skadelig. Samtidig må man også huske at en del av disse undersøkelsene ikke er valide, da de har vært gjort på bestilling eller ikke har vært utført med vitenskapelige metoder.

Tidligere visste man heller ikke effekten av steroider som tilskudd, men kunnskapen blir stadig bedre. Femarelle er et SERM (Selective Estrogen Reseptive Modulator) som har god effekt på reseptorene for østrogen, men har ikke den stimulerende effekten, som for eksempel østrogen kan ha. SERMer har god effekt på vevet i vagina, livmoren og i brystene.

Tekst: Siri Von Krogh, overgang.no

Next article