Home » Overgangsalderen » Overgangsalder med verdighet og optimisme
overgangsalderen

Overgangsalder med verdighet og optimisme

Foto: Getty Images

Overgangsalderen – en periode alle kvinner skal gå gjennom, helt naturlig, på linje med pubertet og svangerskap. Allikevel, en periode med mye tabu, usikkerhet og manglende kunnskap.

Vi som vanligvis fronter åpenhet om psykisk helse, som usjenert forteller fødselshistoriene våre, kjemper for kvinnerettigheter og mot maktmisbruk. Vi som vanligvis leser oss opp på alt fra reisemål og barnemat til selvomsorg. Denne perioden er det mange av oss som skyver under teppet så lenge vi klarer.

Verdighet, kunnskap og optimisme

I høst hisset jeg meg opp. Aftenposten delte kortfilmen «Aldrende værdame får akutte hetetokter på direkten». Jeg undret meg over hva det var Aftenposten ønsket å kommunisere? Vi vet jo alle at vi blir eldre, men nødig om vi vil kalles aldrende! Dialogen rundt overgangsalderen må være preget av verdighet, kunnskap og optimisme. Jeg ba Aftenposten om hjelp; «Gi overgangsalderen et språk vi tør dele».

Kommentarene til debattinnlegget var varierte. Noen takket meg. Andre var oppgitt. De uttrykte stolt sin åpenhet og uenighet rundt mine uttalelser om tabu. Herlig, tenker jeg. Det er dette vi ønsker oss. Vi setter overgangsalderen på agendaen og det blir debatt. Debatt skaper åpenhet og mulighet for kunnskapsoverføring, og kunnskap skaper helsemakt. Med helsemakt kan du gjenkjenne situasjonen og gjøre noe med den.

Tabuet mange kjenner på er knyttet til symptomer som truer selvtillit og selvbilde. Det er noe fornedrende over hetetokter, blod og humørlabilitet. Samtidig har kvinneidealet lenge vært knyttet til den unge piken. Vi har manglet forbilder som viser den modne kvinnen som stråler lykke, sensualitet og sunnhet. Kvinner midt i livet vil inspireres og se forbilder som kan omfavnes og naturlig aldring som noe vakkert.

Marianne Natvik, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Og det skjer ting!

Vi ser at det oftere brukes modne modeller. VOUGE setter Judie Dench på forsiden. Skuespillere vi har fulgt over år er fortsatt med i roller vi identifiserer oss med. Det løftes frem personlighet, smilerynker og kvinnelighet. Og jeg opplever at vi nå snakker høyere og høyere om overgangsalderen. Det skrives i aviser, bøker og magasiner, snakkes om i podkaster og på kvinnekonferanser.

Debatten og åpenheten dytter tydeligere frem de kvinnene som raust vil dele sine erfaringer. De er gylne forbilder. Og de blir stadig flere. Vi andre som kommer etter, kan henge oss på. Lære av dem, være nysgjerrige og gå inn i perioden med åpenhet og optimisme. Uansett hvordan den preger oss. Denne overgangen gir rom for en ny tid med nye muligheter.

Av Marianne Natvik, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Neste artikkel