Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Er forskning på kvinner dyrere?
Kvinnens helse

Er forskning på kvinner dyrere?

Jente med lue
Jente med lue
Foto: Unsplash

Det har vist seg å være dyrere og vanskeligere å forske på kvinner enn på menn. 1.6 millionerklubben Norge ønsker å spre kunnskap om kvinners helse, og jobber med å sette mer fokus på kvinnehelse. I år er målet å bli mer synlige i landet.

Helseforskning har stort sett blitt gjort på menn. Det er flere grunner til dette, og temaet er selvfølgelig omstridt, mener Gerd Helene Kjos, leder i 1.6 millionerklubben Norge.

– Inntil nylig ble omtrent all forskning utført på veltrente menn. Det er blant annet fordi en kvinnes syklus kan gjøre det både vanskeligere og dyrere å forske. Det bevilges også mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn. Dette ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Kjos.

Dyktige kvinner med på laget

Den ideelle organisasjonen er drevet av syv kvinner tilsammen, og har i dag mellom 1000-1200 medlemmer. De jobber i likhet med sin svenske søsterorganisasjon, som den har sprunget ut fra, med å holde seminarer annenhver måned, hvor kvinnelige fagfolk kommer for å snakke om aktuelle temaer innen kvinnehelse.

– Vi pleier å ha foredrag fra forskere, spesialister og andre fagfolk i tillegg til kulturelle innslag fra vår ambassadørgruppe, med blant annet dyktige og sterke kvinner som Else Kåss Furuseth, Hanne Kristin Rhode, Birgit Skarstein med flere. På hvert seminar har vi rundt hundre oppmøtte, og alt vi får inn går til forskning på kvinnehelse, forteller styrelederen.

Status å forske på hjertet og kreft

Blant kvinner og menn er det store forskjeller på symptomene, og mange kvinner dør fordi symptomene blir feiltolket, forklarer Gerd.

– Hjertelidelser og kreft gir mer status å forske på. Derfor blir slike sykdommer ofte prioritert fremfor typiske kvinnelidelser, som for eksempel svangerskapskvalme, leddgikt, osteoporose (benskjørhet) og hjertesykdom i svangerskapet. Heldigvis er det nå flere og flere kvinner som ønsker å forske på disse tingene.

Med et økende antall kvinnelige leger, følger også stadig mer forskning på de typiske kvinnelidelsene.

– Mange kvinnelige leger ønsker å gå videre med forskning, og da er det naturlig at det blir mer fokus på kvinnehelse. 1.6 millionerklubben deler hvert år ut en forskningspris for kvinner som har fått resultater på forskning innen kvinnelidelser, og til en kvinne som er i starten av sin forskning. I fjor gikk prisen til forskning på leddgikt.

Fokus på psykisk helse

I dagens samfunn dukker det stadig opp nye temaer innen psykisk helse. Organisasjonen prøver å holde seg oppdatert og spre kunnskap innen dette feltet.

– Vi har hatt flere seminarer med temaer som angst og depresjon, rusavhengighet og alkohol. Det siste vi hadde var i mai i fjor, men vi prøver å ha et hvert eneste år, ettersom det er så omfattende og gjelder både unge og eldre, sier Kjos.

Vil ut i distriktene

Nytt år, nye muligheter, og i 2018 er drømmen er å spre organisasjonens virksomhet ytterligere utover landet. Foreløpig har de en lokal avdeling i både Trondheim og Arendal, som har god kontakt med de respektive sykehusene, men ønsker også å etablere virksomheten i vest og nord.

– I tillegg til å opprettholde nåværende aktivitetsnivå og fortsette med seminarer, ønsker vi oss flere avdelinger ute i distriktene, og gjerne i de store byene som Bergen og Stavanger. Til dette trenger vi engasjement fra entusiastiske lokale kvinner, forklarer styrelederen.

Fakta om 1,6 millionerklubben Norge

 • En ideell organisasjon med et gratis arbeidende styre bestående av sju personer.
 • Ønsker å spre kunnskap om kvinners helse og ha mer fokus på forskning på lidelser som rammer flest kvinner.
 • Benskjørhet, leddgikt, brystkreft, migrene og stress er viktige temaer.
 • 1,6 millionerklubben Norge er søsterorganisasjon til den svenske 1,6 millionerklubben, som ble startet i 1998 av Alexandra Charles, og som i år har 20-årsjubileum.
 • 1,6 millionerklubben finnes også i Tyskland, Finland, Danmark, Belgia, Island, Russland og Sør-Afrika.
 • I Sverige har de 34 000 medlemmer.
 • I Norge er det cirka 1200 betalende medlemmer.
 • 1,6 millionerklubben Norge holder seks til åtte seminarer hvert år, hvor kvinner med høy fagkompetanse holder foredrag.
 • Klubben er sponset av Astellas, med 80 000 kroner i året.
 • De har et tett samarbeid med sitt medisinske fagråd bestående av kvinnelige forskere, professorer, overlegerog fagpersoner som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse.
 • I 2017 ga de 150 000 kr til forskning på kvinnehelse.
 • 1,6 millionerklubben Norge formidler også kunnskap om forebygging, og ansvar for egen god helse.

Av Siril Marie Borgersen, [email protected]

Next article