Home » Overgangsalderen » Overgangsalderens sandpapir
vaginal atrofi

Overgangsalderens sandpapir

Vaginal atrofi og andre underlivs- problemer er viktige emner å være proaktive og åpen om. Foto: Getty Images

Den kroniske tilstanden vaginal atrofi medfører ofte et spekter av plager, men kan heldigvis behandles.  

Kristin Offerdal

Lege og spesialist i gynekologi hos Trondheimsgynekologene

De aller fleste kvinner får symptomer av ulike slag når de kommer i overgangsalderen. Typiske plager er hetetokter, nattesvette, og som resultat ofte dårlig søvn. Et mindre kjent symptom er vaginal atrofi, en tilstand som rammer omtrent halvparten av alle kvinner i overgangsalderen.

– Før kvinner når overgangsalderen er vagina sterkt påvirket av østrogen, som blant annet gjør slimhinnene både myke og tykke i tillegg til å sørge for at det dannes sekret som bevarer fukten i slimhinnene. Men idet produksjonen av østrogenet reduseres vil mangelen ofte medføre en rekke plager. Når østrogennivået frafaller vil slimhinnene bli både tynnere og flatere, og rett og slett tørre. Dette kan igjen medføre ubehag, svie og smerter i forbindelse med samleie, sier Kristin Offerdal, lege og spesialist i gynekologi hos Trondheimsgynekologene.

Underkommunisert problem

– Østrogennivået synker hovedsakelig grunnet aldring, men kan også være et resultat av andre ting. Vi vet blant annet at østrogenproduksjonen går rett i kjelleren av amming, og at cellegiftbehandling ved kreft gjør at eggstokkene ofte ikke produserer østrogen lenger, sier hun.

Offerdal forteller at enkelte kvinner kan oppleve plager mens de ennå menstruerer, samtidig som østrogenproduksjonen har begynt å avta. Dette er også ifølge gynekologen en av grunnene til at kvinner med vaginal atrofi kan oppleve smerter under samleie.

– En kvinne som opplever symptomene for vaginal atrofi før de har mistet mensen kan som resultat også oppleve smerter i forbindelse med samleie. Derfor er det også noen som begynner lokal østrogenbehandling til og med før de er ferdig med menstruasjon. Dog er det et flertall kvinner som opplever symptomene etter sin siste menstruasjon enn før. Det er også enkelte som ikke forstår hva som skjer med underlivet sitt når symptomene viser seg, og kommer dermed til meg med det de ofte enten beskriver eller tror er en urinveisinfeksjon, sier hun.

Lindrer smertene

Der andre plager i forbindelse med overgangsalderen fases ut over tid, skiller vaginal atrofi seg ut ved at det er en kronisk tilstand. Vaginal atrofi blir av enkelte beskrevet som å ha et sandpapir mellom beina, men heldigvis finnes det ulike behandlingsmetoder som kan lindre smertene.

– Det finnes et kneppe midler for å lindre plagene, blant annet reseptfrie stikkpiller og salver samt forskjellige preparater på resept. Det er samtidig kjempeviktig å starte med lokal østrogenbehandling. Eventuelt kan du bruke glidekrem ved sex – for uten østrogen blir slimhinnene nemlig ikke bare tørre og såre, men også strammere og stivere, og vaginalrøret blir mindre fleksibelt og elastisk. Om du ikke kommer i mål med disse behandlingene bør du oppsøke en gynekolog, sier Offerdal.

Viktig å være proaktiv

Den erfarne gynekologen sier at det er flere kvinner som sliter med problemet enn det er kvinner som behandles for det, og påpeker også viktigheten av åpenhet rundt det tabubelagte temaet.

– Ikke alle kvinner vil støte på vaginal atrofi når de kommer i overgangsalderen, men vi vet at det er flere kvinner som sliter med tilstanden enn det er kvinner som faktisk behandles for det. Mye av grunnen ligger i sjenansen i å snakke med fastlegen sin om underlivet sitt, og fortelle om smerter under samleie. Selv opplever jeg at det er mange som ikke oppgir noe plager før jeg aktivt spør, sier Offerdal.

– Vaginal atrofi og andre underlivsproblemer er viktige emner å være proaktive og åpen om. Det er mange kvinner som blir takknemlige når de mottar hjelp, men det er samtidig for få som tør å ta det opp. Derfor er det viktig at vi gynekologer spør og kommenterer hvis vi oppdager denne tilstanden ved gynekologiske undersøkelser, avslutter hun.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Neste artikkel