Home » Overgangsalderen » Overgang – ikke en undergang
overgangsalderen

Overgang – ikke en undergang

Lotte Hvas, lege, dr.med, og forfatter av boken «Overgangsalderen – alt du trenger å vite»

Målet er å tørre å snakke mer åpent om overgangsalderen som en naturlig del av et kvinneliv.

Vi lever i en tid full av motsetninger. Aldri har det vært så mange velfungerende, innflytelsesrike og ressurssterke kvinner over 50 år som vi ser i samfunnet i dag. Men likevel, når man hører på kvinners erfaringer fra å komme i overgangsalderen, snakker de ikke bare om kroppslige forandringer, men også om ambivalens og ubehag ved å eldes i en ungdomsfiksert kultur. Hvis de da i det hele tatt snakker om overgangsalderen, som fortsatt kan oppleves som et stort tabu. Det er ikke akkurat hipt eller sexy å komme på en fest og begynne å fortelle om hetetokter!

Kvinner i midtlivet har det ofte bra

Til tross for ryktet om at kvinner i midtlivet ikke har det bra, viser det seg at overgangsalderen er en ganske udramatisk periode for de fleste – selv om noen strever med hetetokter og dårlig nattesøvn, hvor noen kan ha så mange plager at de kan ha glede av behandling.

Samstemmende har det vist seg at kvinner i midtlivet rapporterer om bedre trivsel og større livskvalitet etterhvert som de blir eldre. Kvinnene kan også fortelle at de føler en større frihet seksuelt, økonomisk og tidsmessig, og at de har blitt bedre til å prioritere og stå ved egne meninger.

Opplevelsene må ikke bagatelliseres

Men når dette er sagt, er det også viktig å høre hva kvinner forteller om hvordan overgangsalderen oppleves på egen kropp, og usikkerheten som det kan medføre når kroppen oppfører seg på en annen måte enn den pleier. Dette må på ingen måte bagatelliseres. Hetetokter midt under et foredrag, en vanskelig arbeidsoppgave eller en lønnsforhandling kan føles veldig fremmed og helt uforenlig med et moderne kvinneliv. Den manglende kontrollen og følelsen av at man ikke kjenner kroppen sin kan være et større problem enn selve symptomene.

Hva skjer?

I overgangsalderen skal kroppen innstille seg på en ny hormonell balanse. Det skjer som en naturlig del at ethvert kvinneliv, men veldig forskjellig fra kvinne til kvinne. Som tommelfingerregel regner man med at én av tre har mange plager, mens én av tre nesten ikke merker noe.

Problemet er at mange ikke vet så mye om hva de kan forvente før de står i midt i det, fordi det ikke snakkes og skrives noe særlig om overgangsalderen, og da har både uvitenhet og fordommer fritt spillerom.

Tabuet skal brytes

Vi er nødt til å snakke med hverandre om overgangsalderen. Men det er ikke nok å snakke om det, vi er også nødt til å snakke om det på en ordentlig måte. Vi må slutte å snakke om kvinner i overgangsalderen som aseksuelle, kjedelige eller hysteriske fruentimmere, og ikke forvente at man blir deprimert eller går på veggen, selv om man kan ha det vanskelig i overgangsalderen, som på alle andre tidspunkter i livet.

Vi skal også passe på at det ikke bare er de med veldige mange plager som blir synlige, mens alle de udramatiske forløpene blir glemt. Tenk bare på avis- og ukebladsartikler som viderebringer de ekstreme fortellingene, gjerne flankert av et bilde med en lidende kvinne med svetten silende foran en bordventilator.

Målet må være at vi tør å snakke mer åpent om overgangsalderen som en naturlig del av et kvinneliv, som verken skal sykeliggjøre eller forties. For grunnleggende er overgangsalderen en overgang – og ikke en undergang!

Av: Lotte Hvas, lege, dr.med, og forfatter av boken «Overgangsalderen – alt du trenger å vite»

Neste artikkel