Pasient og doktor
Lungesykdom
Lungesykdom uten kjent årsak
Ved å puste inn spesielle typer støv og gasser kan noen utvikle lungefibrose, og sykdommen blir ofte definert som en yrkessykdom. Ved idiopatisk lungefibrose vet man ikke hva årsaken er.