Trening
Lungesykdom
Idiopatisk lungefibrose har mange ulike forløp
Lungefibrose er en tilstand med unormal arrdannelse i lungevevet, som gjør utvekslingen av surstoff mellom lunge og blod dårligere enn normalt. Sykdommen utarter seg forskjellig hos ulike personer.