Mann som snorker
God søvn
Snorking er ikke direkte helsefarlig
Men sannsynligheten for at du også har pustestopp i løpet av natten er forholdsvis stor dersom du snorker.  Og pustestopp kan være helseskadelig.