Skip to main content
Home » God søvn » Snorking er ikke direkte helsefarlig
God søvn

Snorking er ikke direkte helsefarlig

Mann som snorker
Mann som snorker
Foto: Getty Images

Men sannsynligheten for at du også har pustestopp i løpet av natten er forholdsvis stor dersom du snorker. Og pustestopp kan være helseskadelig.

Snorking oppstår som et resultat av de anatomiske forhold i svelget. Lang drøvel, store mandler eller lavthengende bløt gane kan under pusting gir vibrasjoner som medfører snorkelyd. Økt munnpusting vil øke tilbøyeligheten for snorking, forteller spesialist i øre-nese-hals, Pei Fang.

– Årsakene til snorking kan være mange og sammensatte, og eventuell behandling vil være avhengig av årsak. Mange av de som snorker og har pustestopp, er ofte ikke klar over det selv. Behandling for snorking er individuell, det kan f. eks være snorkeplaster til bruk på nesen, snorkeskinne tilpasset hos tannlege, eller kirurgisk behandling for å bedre plassforholdene for luftpassasje. Det viktige i samband med snorking er imidlertid å utelukke søvnapné. Dette kan gjøres med en søvnregistrering, sier Fang.

Kan være et sosialt problem

Snorking har sammenheng med overvekt, og de fleste som snorker gjør det i ryggleie. Snorking utgjør ingen stor helsefare, men noen tilleggsproblemer kan det skape for helsa. Det er flere menn enn kvinner som plages med snorking og pustestopp.

–  Man kan være plaget av tørrhet i munn og hals fordi man drar inn så mye luft i munnen under søvn. Snorking kan også medføre sosiale problemer, forteller Fang.

– Vi kaller det for sosial snorking, og det kan gi et dårligere samliv fordi ektefeller kanskje er nødt til å sove på hvert sitt rom. Det kan også være vanskelig å dra på overnattingsturer med andre mennesker, hvor man må dele rom med andre som blir plaget av snorkingen din under natten.

Av Pei Fang

Next article