Home » God søvn » Prioriterer du å få nok søvn?
søvn

Prioriterer du å få nok søvn?

Jente som strekker seg i senga
Jente som strekker seg i senga
Foto: Getty Images

Er du uthvilt når du våkner om morgenen? Er du avhengig av vekkerklokke for å våkne? Sover du mer når du har fri enn når du skal på jobb neste dag? Må du drikke kaffe eller energidrikker for å komme gjennom dagen? Alt dette kan tyde på at du har underskudd av søvn. Hvorfor prioriterer du ikke å sove mer?

Flere og flere studier viser at søvn er vesentlig for hukommelse, læring, humør, produktivitet, overskudd og skaperevne. I tillegg øker lite søvn over tid risikoen for at du utvikler psykiske og fysiske lidelser (som angst, depresjon, demens, diabetes, hjertekarsykdommer og kreft).

Redusert søvnlengde

Studier peker på at søvnlengden har blitt redusert de siste ti-årene. Det er mange mulige forklaringer. Samfunnet er tilpasset 24-timers aktivitet. Flere jobber nattarbeid. Ofte stenger ikke barer eller diskoteker før i 4-5-tiden. Smart-telefoner, internett, dataspill og TV gjør det fristende å være oppe til langt på natt. Likevel begynner de fleste på jobb til samme tid som før – tidlig om morgenen. For mange er koffein nødvendig for å fungere.

Forverret reaksjonsevne ved lite søvn

Studier gjort i laboratorier viser at reaksjonsevnen forverres av for lite søvn. Det blir verre og verre jo færre timer du sover. Faktisk viser forskning at selv ved 7 timer søvn er reaksjonstiden dårligere enn ved 8 timer. Det finnes også sammenlikninger med alkohol. Reaksjonstiden etter 24 timers våkenhet tilsvarer reaksjonstiden ved en promille på 1,0. Og 18 timer med våkenhet tilsvarer en promille på 0,5!

Hukommelse

Søvn er helt nødvendig for læring og hukommelse. Forskning viser at søvn både før og etter læring er viktig. Det betyr at hvis du skal tilegne deg ny kunnskap må du sove godt natten før, og også de påfølgende nettene. Søvn er avgjørende for at nye minner skal kunne spikres fast i hjernen.

God søvn øker kreativiteten

Mange velger vekk søvn fordi de har så mye å gjøre. Spørsmålet er om du får gjort mer hvis du sover en time mindre hver natt. Kreativiteten og yteevnen reduseres av søvnmangel. Du får gjort mer hvis du er uthvilt og har sovet godt. Det er umulig å prestere hvis ikke hjernen fungerer. God søvn kan også forhindre at du blir syk. Det er derfor viktig å advare mot å velge vekk søvnen. Passer du på å få nok søvn?

Av Bjørn Bjorvatn, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus; Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen; søvnspesialist ved Bergen søvnsenter; Forfatter av selvhjelpsboken «Bedre Søvn. En håndbok til deg som sover dårlig», utgitt på Fagbokforlaget.

Neste artikkel