Skip to main content
Home » Sjeldne sykdommer » Pasienten i fokus
Sponset

Takeda er en av de største leverandørene av legemidler til det norske markedet. Selskapet er globalt, men har likevel lange tradisjoner i Norge. 

I Takeda har vi pasienten i fokus i alt vi gjør. Derfor er slagordet «Better health, brighter future»  riktig for virksomheten vår, sier Bjørn Lie, administrerende direktør i Takeda Norge.

Takeda er et japansk selskap som kjøpte opp det tradisjonsrike norske legemiddelselskapet Nycomed i 2011. Nycomed ble grunnlagt i 1874, og har i en årrekke vært en ledende aktør i legemiddelindustrien her til lands.

Takeda Norges virksomhet er lokalisert i Asker med totalt 260 ansatte. 170 av disse er direkte knyttet til produksjonsanlegget, hvor det produseres kalsium tyggetabletter og vitamin D-tilskudd som brukes til behandling og forebygging av benskjørhet. 96 prosent av produksjonen eksporteres til mer enn 50 markeder over hele verden. Kalsium fra Asker er
i dag markedsledende i Europa.

Bred portefølje

Produktbredden er stor innenfor hele det globale Takeda-systemet. Selskapet utvikler og produserer alt fra levende celler som skal settes inn i pasienter, sterile produkter og injeksjonspreparater til vitaminer og mineraler.

I tillegg til egen produksjon markedsfører Takeda Norge legemidler fra det globale Takeda-systemet, og fra eksterne samarbeids-partnere, til sykehus og apotek over hele landet.

– Vi tilbyr et bredt sortiment av etablerte legemidler, både reseptpliktige og reseptfrie samt handelsvarer som brukes av store befolkningsgrupper hver dag. Samtidig spisser selskapet seg stadig mer mot spesialiserte medisiner innen bestemte områder som mage- og tarmsykdommer, kreft og en rekke sjeldne sykdommer, sier Lie.

Bjørn Lie

Administrerende direktør i Takeda Norge

Driver forskningen fremover

Takeda jakter alltid på nye medisiner som kan gjøre livet til pasientene enklere. Å utvikle nye legemidler er ekstremt kostbart, men selskapet har i dag tilstrekkelig finansielle muskler til å drive forskningen fremover. 

– Før fokuserte mye av forskningen på å utvikle legemidler til behandling av store pasientgrupper, eksempelvis kolesterolsenkende medisin. I dag utvikles det mer spesialiserte medisiner som kan rette seg mot én bestemt undergruppe av kreftpasienter som det kanskje bare finnes en håndfull av i Norge. Det er først når du har virksomhet globalt at  det finnes nok pasienter til at utviklingen og produksjonen av nye medisiner blir mulig, forklarer Lie.

Utviklingen går også i retning av at det utvikles mer persontilpasset medisin. Disse medisinene er langt mer effektive siden de angriper sykdommer på en mer treffsikker måte enn andre legemidler.

Sosialt ansvar og bærekraft

Takeda er opptatt av etikk, bærekraft og samfunnsansvar. I god japansk tradisjon tenker selskapet svært langsiktig. Takeda har satt klare mål på bærekraft og CO2-utslipp, og er samtidig bevisste på å støtte opp om lokalsamfunnet:

– Vi skal bli CO2-nøytrale både ved kjøp av kvoter og ved å redusere fotavtrykket av egen produksjon slik at den blir mer bærekraftig. I tillegg har vi et sosialt engasjement. Vi støtter for eksempel Aktiv mot Kreft og Redd Barna, men også Asker Fotball, siden de har en fotball-SFO, et eget fotballag for funksjonshemmede samt et gatelag. Vi har også et godt samarbeid med Asker Produkt, som er en produksjonsbedrift basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft, avslutter Lie.

Av: Tom Backe, [email protected]

Next article